"زنانی که در حزب دمکراتیک خلق‌‌‌‌ها هستند باید فعالتر باشند"

​​​​​​​بسی ارزنجان از اعضای شورای هماهنگی کنگره زنان کردستان: زنانی که در حزب دمکراتیک خلقها از نقش پیشاهنگی برخوردارند باید در عرصه‌‌‌‌های زبان، فرهنگ، آموزش، پرورش کودکان از نقش فعالتری برخوردار باشند.

بسی ارزنجان از اعضای کنگره‌ی زنان کردستان با شرکت در برنامه‌‌‌‌ی مبحث زن در تلویزیون سترک در ارتباط با وضعیت کنونی به گفتوگو پرداخت.

 

ارزنجان با درود به اعتصاب کنندگان یادآور شد که این اعتصاب به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کرد ۵ ماه را پشت سر گذاشته و این اعتصاب به اهداف خود دست یافته است.

 

ارزنجان در این رابطه اظهار داشت که این اعتصاب با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز و رفقای ما در استراسبورگ، زندانیان حزب کارگران کردستان و پاژک، در مخمور فادیله توک، در هولیر ناصر یاغز، ایمام شیش و در دیگر مناطق به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کرد دست به این اعتصاب زدند و این مساله را در دستور کار روز قرار دادند.

 

این اقدام در کردستان  در تمامی جهان طنین انداز گشته و در سطح کردستان نیز به آگاهی جامعه منجر شده است. همانگونه که مشاهده شد خلقمان به این اعتصاب غذا پیوسته و خصوصا مادران و خلق میهن دوستمان، رنجهای زیادی را در این اعتصاب غذا متحمل شده‌‌‌‌ و این مساله را در دستور کار روز قرار داده‌‌‌‌اند. در چنین شرایطی اعتصابهای غذا در خارج و داخل کشور تداوم دارند. در انتخابات محلی، هم درکردستان و هم در ترکیه، خلق ما به هوشیاری دست یافته است. در این مرحله به پای صندوقهای رای رفته و می‌‌‌‌توان شاهد تاثیرگذاری اعتصابهای غذا بود. در خارج از میهن نیز، بسیاری از فعالان؛ فمینستها و سیاستمداران کمکهای بزرگی را در این رابطه انجام دادند. در واقع می‌‌‌‌توان اذعان داشت که در خط مبارزه، این اقدام روحیه و انگیزه‌‌‌‌ی بزرگی را آفریده است. با پیشاهنگی اعتصاب کنندگان در میان خلق، جوانان و زنان و گریلا و جنبش بزرگی خلق شده است.

 

پیشاهنگان مرحله‌‌‌‌ی نوین زنان و مادران هستند

ارزنجان عشق جنبش زنان به اوجالان را خاطر نشان ساخته و اظهار داشت: رهبری ما حیاتی جدیدی را ایجاد کرده است، با زنان نیروی جدیدی را آفریده و روند 5 هزار سال را وارد مرحله‌‌‌‌ای نوین کرده است. در صیانت از آزادی رهبر آپو کاملا نمایان شده است که زنان از چه نقش بالایی در این زمینه برخوردارند. بر تمامی زنانی که بر خاک مزوپوتامیا زندگی می‌‌‌‌کنند ستم شده است و این زنان متحمل درد و رنج و کشتار شده‌‌‌‌اند اکنون نیز این خشونت بر زنان همچنان در سطوح قابل توجهی وجود دارد.

 

با حفاظت از خود بر مبنای فلسفه‌‌‌‌ی رهبر آپو که ایدئولوژی آزادی زنان است، نه فقط زنان کرد، بلکه تمامی زنان جهان نگران وضعیت رهبر آپو بوده و خواستار آزادی وی هستند. این زنان او را به عنوان یک پیشاهنگ قبول کرده‌‌‌‌اند. ارزنجان در ادامه اظهار داشت که زنان و مادران پیشاهنگی این مرحله را در دست دارند. ارزنجان در این رابطه اظهار داشت که در کردستان این زنان هستند که همواره متحمل زحمات فراوان می‌‌‌‌شوند. از طرف دیگر حساسیت زنان نسبت به رهبری و آزادی برای وی زیاد است. از همین رو بوده است که زنان پیشاهنگی این اعتصاب غذا را بر عهده دارند. راه دست یابی به راه حل بحران جهانی، ایدئولوژی رهبر آپو و فلسفه‌‌‌‌ی وی است. حصر رهبری با چراغ سبز نیروهای بین‌المللی صورت گرفته و نشان می‌دهد که مبحث مدرنیته دمکراتیک تا چه حدی قوی است."

 

در این انتخابات آ.ک.پ درهم شکست

ارزنجان در ارتباط با انتخابات شمال کردستان و ترکیه اظهار داشت: این انتخابات در شرایط عادی برگزار نشد. در این انتخابات آنچه که ما از آن به عنوان جنگ سوم جهانی یاد می‌‌‌‌کنیم، روی داده است، در تاریخ ترکیه نخستین بار است که انتخابات محلی بدین شیوه برگزار می‌‌‌‌گردد. این انتخابات بر تمامی خاورمیانه تاثیرگذار است. زیرا مسئله‌‌‌‌ی کرد در آن جریان دارد. نقاب حکومت اردوغان که بر مبنای دروغ خود را تداوم بخشیده است، بر افتاده است.

 

آ.ک.پ اردوغانی که در کردستان با انتصاب گماشتگان خود تلاش می‌‌‌‌کرد کردها را از میان بردارد، با نتیجه این انتخابات درهم شکست، جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مخالفان ایجاد شد و خلق کرد به پیروزی دست یافت.

 

ارزنجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زنان در برهه‌‌‌‌ی کنونی پیشاهنگان ایجاد یک ملت دمکراتیک هستند. از همین رو باید در میان زنان هوشمندی آزادی، فعالیت و پیشاهنگی بیش از پیش تحکیم یابد. زنان با انتقاد از سیستم کاپیتالیستی می‌‌‌‌توانند نقش پیشاهنگی را بر دوش داشته باشند. زنانی که در حزب دمکراتیک خلقها این پیشاهنگی را بر عهده دارند لازم است که در عرصه‌‌‌‌های زبان، فرهنگ و پرورش و مراقبت از کودکان و... نقش فعالتری را ایفا کنند.