زنان زندانی درویش گنابادی پس از ١۶ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند

زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین با انتشار یک نامه به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان دادند

زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین با انتشار یک نامه به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان دادند.

 

به گزارش هرانا، زنان درویش محبوس در زندان قرچک که در اعتراض به حمله خشونت بار ماموران گارد ویژه زندان دست به اعتصاب زده بودند، پس از گذشت شانزده روز با انتشاریک نامه به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

 

پس از آنکه ماموران گارد ویژه زندان با باتوم و شوکر به زنان درویش حمله و آنها را مضروب کرده بودند، ده زن درویش در زندان قرچک در اعتراض به ضرب وجرح و خشونت سازمان یافته از روز ٢۵ خرداد اعتصاب غذا کرده بودند.

 

شدت خشونت ماموران گارد ویژه زندان علیه زنان درویش به حدی بود که چند نفر از انها دچار آسیب های جدی شدند.

 

آنها همچنان از خدمات پزشکی محروم هستند.