زنان محبوس در زندان خوی از امکانات اولیه محروم شده‌اند

​​​​​​​زنان زندانی محبوس در زندان خوی به بهانه انجام برخی تعمیرات طی یک ماه گذشته به سالن ملاقات زندان منتقل شده و در این مدت در شرایط نامناسبی بدون حق داشتن تخت، هواخوری و ملاقات نگهداری می‌شوند.

به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان از اوایل مهرماه سال جاری، مسئولین زندان به بهانه انجام پاره‌ای از تعمیرات در بند زنان زندان خوی، زندانیان زن این زندان که آمار آنها ۴۰ نفر ذکر شده است را به سالن ملاقات زندان منتقل کرده‌اند. این زندانیان از چهل روز پیش بدون حق داشتن تخت در کف این سالن اسکان داده شده اند و طی این مدت از حق هواخوری نیز محروم بوده اند.

 

پیشتر در مردادماه سال جاری، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد و ۹ زندانی دیگر در اعتراض به محرومیت از امکانات اولیه زندان و حق ملاقات به مدت ۳ روز اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند که با قول مساعدت رئیس زندان مبنی بر رفع این محرومیت‌ها به اعتصاب خویش پایان دادند.