زنان هورامی نامه‌ای برای لیلا گووَن فرستادند

​​​​​​​پلاتفرم زنان هورامی در اقلیم کردستان برای لیلا گوون رئیس مشترک ک.ج.د نامه‌ای فرستادند. پلاتفرم زنان اعلام کردند، اعتصاب لیلا گوون به زنان امید به آزادی می‌بخشد." تا خلق ما در این مقاومت پیروز شود ما به مبارزات خود ادامه خواهیم داد."

پلاتفرم زنان هورامی در اقلیم کردستان در نامه‌ی خود به لیلا گوون گفتند: "ما زنان پلاتفرم هورامی به اعتصاب و مقاومت لیلا گوون درود می‌فرستیم. ما اعتصاب غذای فعالین برای شکستن حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد را مقدس می‌دانیم. پیامی که لیلا گووَن به خلق ما داد بسیار مهم است".

 

"به زنان امید آزادی می‌بخشد"

این مقاومت که با پیشاهنگی زنان انجام می‌شود، روز به روز بزرگتر می‌شود. این صدای آزادی هر چهار بخش کردستان است. این مقاومت به زنان امید به آزادی می‌بخشد. به همین دلیل برای گسترده‌تر شدن این مقاومت باید تلاش کنیم.

 

"ما دست از مبارزه نخواهیم کشید"

ما زنان هورامی و پلاتفرم زنان هورامی در کوهستانهای کوسالان، شاهو، ژالانه، هورامان تخت، ژاورو و لهون حمایت و پشتیبانی خود از لیلا گوون را اعلام می‌کنیم. تا پیروزی خلقمان در این مقاومت، به مبارزه‌ی خود ادامه خواهیم داد.