زنان کوبانی: آتش‌سوزی امرالی تداوم توطئه است

زنان کوبانی واکنش و موضع خود را علیه سیاستهای دولت ترک و اتش‌سوزی امرالی به نمایش گذاشتند. انها فریاد زدند که آتش‌سوزی امرالی یکی دیگر از توطئه‌های توطئه بین‌المللی است.

صدها نفر از ساکنان کانتون کوبانی با خواست اطلاع‌رسانی سریع نسبت به وضعیت رهبر آپو به خیابانها آمده و اعتراض و ناراحتی خود را نسبت به وضعیت ایجاد شده در امرالی نشان دادند. راهپیمایی از میدان زن آزاد آغاز شد و در میدان شهید عگید خاتمه یافت. در این رابطه زنان کوبانی نگرش‌ها و مطالبات خود را بیان کردند.

تا اطلاع‌رسانی از وضعیت رهبرمان، سکوت نخواهیم کرد

یکی از زنان شرکت کننده در این راهپیمایی اعتراضی اعلام نمود که اگر اطلاعی از سلامتی عبدالله اوجالان دریافت نکنیم، آنها همچنان در میادین می‌مانند. ما ساکنان کوبانی برای اعتراض نسبت به اتش‌سوزی در امرالی به میادین آمده‌ایم. سیاستی را که دولت ترک به پیش می‌برد، سیاستی پلید و ضد بشری به شمار می‌رود.

یکی از زنان دیگر شرکت کننده نیز اظهار داشت که اجازه نخواهند داد هیچگاه نیات پلید دولت ترک در رابطه با عبدالله اوجالان تحقق پیدا کند. همه اطلاع دارند که در جزیره امرالی آتش سوزی صورت گرفته است و ما می‌دانیم که این مسئله به این سادگی هم نیست. زیرا جنگ‌های این منطقه هیچگاه دچار اتش سوزی نشده‌اند و این نمی‌تواند یک تصادف باشد. دولت ترک نه فقط دست به حمله علیه انسان‌ها می‌زند، بلکه طبیعت را نیز مورد تاخت و تاز خود قرار می‌دهند. ما هیچگاه اجازه نمی‌دهیم که آسیبی به رهبریمان وارد شود. با وارد آمدن کوچکترین آسیبی به رهبری، همه ما یک بمب خواهیم شد. دشمن با نیت و قصد قبلی این آتش‌سوزی را انجام داده است، و این سیاست اردوغان است که همیشه تاراج و ویرانگری است.

یکی دیگر از زنان شرکت کننده در این راهپیمایی اعتراضی به نام جهان حنان نیز اظهار داشت که حکومت ترک و شرکای این دولت به شیوه‌ای وحشیانه رهبری را به اسارت دراورند، به انزوا کشاندند و تا این انزوای سنگین تا به امروز نیز در جریان است. اما گویا امروزه در صدد است با راهکارهای دیگری سیاست‌ورزی کند. موضع ما در مقابل چنین سیاستی آشکار است. از تمامی زنان جهان می‌خواهم که از رهبر آپو صیانت و دفاع نمایند.