فیفا برای شعار حمایت از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها مجوز صادر کرد

مسابقه روز جمعه ایران با مراکش در حالی برگزار شد کە در دو سوی استادیوم سن پترزبورگ پلاکاردهایی در حمایت از زنان ایرانی برای ورود بە ورزشگاهها به اهتزاز درآمدە بود.

مسابقه روز جمعه ایران با مراکش در حالی برگزار شد کە در دو سوی استادیوم سن پترزبورگ پلاکاردهایی در حمایت از زنان ایرانی برای ورود بە ورزشگاهها به اهتزاز درآمدە بود.

 

بە گفتە سازمان فیفا، این پلاکاردها که در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ از سوی برخی تماشاگران با هدف حمایت از حقوق زنان ایرانی در جایگاه تماشای مسابقات نصب شده، پیشتر از فیفا مجوز دریافت کرده‌ است.

 

بر روی این پلاکاردها شعار "عدم ممنوعیت برای زنان" و "از زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه‌ها حمایت کنید" نوشتە شدە و در دو سوی استادیوم سن‌پترزبورگ، محل برگزاری مسابقە به اهتزاز درآمدە بود.

 

فیفا می‌گوید از آنجا که این نوشته‌ها سیاسی نیستند و هدف از آنها ابراز یک خواست اجتماعی است، ممنوعیتی برای آنها وجود ندارد.

 

بازی ایران و مراکش در حالی بود کە شمار زیادی از زنان ایرانی از ایران و نقاط مختلف اروپا جهت تشویق تیم محبوبشان بە استادیوم سن پترزبورگ رفتە بودند.