قامیشلو: ۸ مارس روز جهانی زنانی است که به سوی سربلندی گام برمی‌دارند

ساریا در این گفتگو اظهار داشت که مقاومتی که در نتیجه ۸ مارس به ظهور رسیده است، تا به امروز معنای خود را توسعه بخشیده است و به روز جهانی زنانی بدل شده است که به سوی سربلندی گام می‌بردارند.

ساریا قامیشلو از فرماندهان یگانهای مدافع زنان در رابطه با ۸ مارس، روز جهانی زنان کارگر با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو کرد. قامیشلو در این رابطه اظهار داشت: گریلاهای یژاستار با مبارزه خود در سنگرهای نبرد، ۸ مارس را تبریک می‌گویند.

قامیشلو گفت: با ادای دین و احترام به سارا، زیلان و بریتان و چیچک، یاد و خاطره تمامی شهدای انقلابیمان را گرامی می‌داریم. ما به عنوان نیروهای یژاستار، ۸ مارس را با مبارزاتی بزرگ در سنگرهای نبرد استقبال می‌کنند. از باکور تا باشور کوردستان، از خاکورک گرفته تا هفتانین در سنگرهایشان، در خطوط مقدم نبرد، با شور و شوق ۸ مارس را گرامی میدارند. ۸ مارس علیه اشغالگری و ذهنیت نابودگرانه، اقدامی برای حفاظت از موجودیت و آزادی ما، روز مبارزه و نبرد است.

لزوم حمایت و استقبال زنان از  ۸ مارس

قامیشلو در ادامه سخنان خود افزود که سیستم پدرسالار با تلاشهای فراوان، سعی می‌کند تا زنان را تحت انقیاد بگیرد، اما رهبر آپو نشان داد که زنان انقیاد ناپذیرند. زنان از نیرو و اراده‌ای قدرتمند برخوردار هستند. هزاران سال است که به رغم حمله به اراده و تفکر زنانه نیز، قادر نشده‌اند که واقعیت و اراده زنان را از میان بردارند. قامیشلو در رابطه با ۸ مارس نیز اظهار داشت: ۸ مارس از نظر ما مبارزه علیه سیستم اقتدرگرا، توسعه عرصه‌های مبارزه و معنابخشی به حیات زنان است. ما به عنوان نیروهای یژاستار ۸ مارس را در میادین مبارزه و مقاومت، با بسط و گسترش مبارزه استقبال می‌کنیم. تمامی زنان باید در ۸ مارس از این روز تاریخی استقبال کرده و به سوی میادین مبارزه عزیمت کنند.

زنان کورد همواره پایبند فلسفه آزادی هستند

این فرمانده یژاستار با توجه به مبارزه زنان کورد اظهار داشت: مبارزه و مقاومت بی‌نظیر زنان کورد که ۴۰ سال است ادامه دارد و هزینه‌های سنگینی در این راستا برای دست‌یابی زنان به آزادی تقدیم شده است. به همین دلیل زنان کورد باید از این نکته اطلاع داشته باشند که لازم است با مسئولیت‌پذیری عمل نمایند. زیرا مبارزه زنان کورد، نقش پیشاهنگی را تقبل کرده و آنان نمونه‌های بزرگی برای توسعه انقلاب زنان کورد هستند. زنان کورد همواره حیات خود را به فلسفه آزادی گره زده‌اند، از این نکته نیز اطلاع دارند که با تغییر و تحول می‌توانند جامعه را بازتاسیس نمایند.

قامیشلو در رابطه با مبارزه نیروهای یژاستار گفت: ما به عنوان نیروهای یژاستار با مبارزه خود که مبنا و معیار است، این مسئولیت را بردوش گرفته‌ایم. از تاریخ طولانی مبارزه برخوداریم. با تجربه مبارزاتی و سنت طولانی آن، با عشق به آزادی مبارزه ما هر روز گسترش و بسط می‌یابد. نبردی که اکنون نیروهای یژاستار آن را به پیش می‌برند، سطح فرماندهی، خلاقیت در نبرد و اصرار این نیروها بر مبارزه و ضرباتی که بر دشمن وارد می‌کنند، همگی نشان از پاسخ های ما به سیستم اقتدارگراست.

مبارزه زنان برای تمامی جهانیان به منبعی برای معنا تبدیل شده است

قامیشلو در ادامه سخنان خود گفت: مبارزه‌ای که زنان کورد تا به کنون انجام داده‌اند، امروز در تمامی جهان انتشار یافته است و برای زنان منبع الهام شده است. در کوردستان، مبارزه‌ای که زنان انجام می‌دهند، برای تمامی زنان جهان به سرچشمه نیرو و منبهی برای راهنمایی تبدیل شده است. در این مرحله که سیستم اقتدارگرا با تمامی فرصتها و امکانات خود به حمله دست می‌زند، حیات خلق‌ها را با بحران مواجه می‌سازد، تلاش می‌کند تا انسان‌ها را از با نا آگاهی به برده تبدیل کند و به انقیاد بکشاند، تنها نیرویی که می‌تواند علیه این ذهنیت که خواهان حاکمیت است، نیروی زنان است.

نیرویی که رهبر آپو آن را در زنان کشف و به نمایش گذارد، اثبات این نکته است که زنان می‌توانند علیه سیستم حاکمیت به پیروزی دست یابند و تمامی جهان نیز براین نکته واقف است. با آزادی زنان سیستم اقتدارگرا به نابودی کشیده شده و این واقعیت است.

ساریا انزوای تحمیلی بر رهبر آپو را نیز به یاد آورده و در این رابطه اظهار داشت: رهبر آپو در انزوایی مطلق به سر می‌برد و در این راستا تلاش می‌کنند تا اراده انسانها را در هم شکنند. دست‌یابی به نتییجه از سوی نیروهای یژاستار در جریان مبارزه به معنای درهم شکستن دیوارهای انزوا و حصر رهبر آپوست. مباهات نیروهای یژاستار به معنای غرور و سربلندی تمامی زنان و خلق‌های جهان است. صرفا از طریق توسعه مقاومت زنان است که می‌توان انزوای مطلق بر رهبری را در هم شکست. از این نکته اطلاع داریم و تلاش می‌کنیم که براین مبنا حرکت کنیم.

زنان با مبارزه به آزادی دست می‌یابند

ساریا قامیشلو در خاتمه سخنان خود افزود که مهم نیست چه روی دهد، اما لازم است که زنان بدون توجه به مرزها، به اتحاد دست یافته و مبارزه مشترک را آغاز کنند. اما بدون تردید نباید مبارزات کنونی را کافی دید،  باید این مبارزه را بسط و گسترش داد و دستاوردهای خود را گسترش بخشیم. رهبر آپو پیش از این گفته بود که قرن ۲۱ به قرن آزادی زنان بدل می شود. ما هم اکنون می‌بینیم که  با مبارزات زنان، گامی به سوی این واقعیت برداشته شده است. ما زنان رزمنده می‌خواهیم اعلام نماییم که از مبارزات زنان روحیه گرفته و مبارزات زنان نیروی ما را افزایش می‌دهد. از کوههای کوردستان به ۸ مارس را به رهبر آپو و زنان کارگر جهان تبریک گفته و اعلام می‌کنیم که با مبارزه خود به آزادی دست پیدا می‌کنیم.