معاون حسن روحانی به وقوع تجاوز در ایرانشهر اذعان کرد

نظام ایران رسانەای شدن خبرهای مربوط به تجاوز را امنیتی می داند، بخش سنتی جامعه آنرا مایه سرافکندگی خانوادەها به شمار می آورد و بسیاری آنرا یک قضیه جدی ناشی از نا امنی در بلوچستان می دانند که باید بطور ریشه‌ای مورد بحث قرار گیرد.

بحث در مورد تجاوزهای گسترده در ایرانشهر در حالی ادامه دارد که گروههای مختلف از زوایای مختلفی به این قضیه نگاه می کنند. نظام ایران رسانەای شدن خبرهای مربوط به تجاوز را امنیتی می داند، بخش سنتی جامعه آنرا مایه سرافکندگی خانوادەها به شمار می آورد و بسیاری آنرا یک قضیه جدی ناشی از نا امنی در بلوچستان می دانند که باید بطور ریشه‌ای مورد بحث قرار گیرد.

 

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبر تجاوز به دختران در ایرانشهر را تأئید کرد اما ابعاد آن را زیر سئوال برد.

 

او قوه قضائیه و نیروی انتظامی را مسئول رسیدگی به این مسئله دانست اما مشکل اینجاست مردم چگونه می توانند به نیروهایی اعتماد کنند که خود بارها مرتکب تجاوزهای وحشتناک به زنان و حتی مردان در بازداشت گاه و روند بازجویی ها شده اند.

 

همه چیز از نماز عید فطر در ایرانشهر و خطبەهای مولوی ‌طیب ملازهی، امام جمعه مسجد نور آغاز شد که از وجود یک باند تجاوز کار در این شهر خبر داد.

 

مولوی طیب ملازهی پس از بیان این خبر بود که تحت فشار قرار گرفت و شماری از مقامات امنیتی ایران اعتراض خود به رسانەای شدن این موضوع را اعلام کردند.

 

تاکنون فقط سه تن در این رابطه شکایت کرده اند اما آقای ملا زهی گفته که اظهاراتش به نقل از اداره آگاهی بوده است.

تعدادی از زنان در تجمعی اعتراضی در این شهر پلاکاردی در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود قربانیان تجاوز ابزاری نیستند که فدای مصلحت شوند. پیش از این نیز یک تجمع در مقابل فرمانداری برگزار شده بود. نیروهای امنیتی اما شماری از معترضان را بازداشت کردند.

 

تعداد قربانیان تجاوز در ایرانشهر در حالی مورد بحث قرار دارد که بسیاری ریشه این وقایع را در نا امنی بلوچستان می دانند؛ منطقەای که از محروم ترین نقاط ایران به شمار می رود و در همین یکسال اخیر دهها شهروند آن به جرم تلاش برای پیدا کردن لقمەای نان به ضرب گلوله نیروهای انتظامی و سپاه، کشته یا زخمی شده اند.