نقش پیشاهنگی زنان کورد برای اتحاد ملی

خدیجه کیه از اعضای انجمن مرکزی تصمیم‌گیری حزب مناطق دمکراتیک و گلجان کاچماز از فعالان جنبش زنان آزاد تلاش‌های خود را در رابطه با اتحاد ملی کوردها و نیز مجموعه فعالیتهای مرتبط به اتحاد ملی را که در آمد برگزار شده بود ارزیابی کردند.

خدیجه کیه از اعضای انجمن مرکزی تصمیمگیری حزب مناطق دمکراتیک و گلجان کاچماز از فعالان جنبش زنان آزاد  تلاش‌های خود را در رابطه با اتحاد ملی کوردها و نیز مجموعه فعالیتهای مرتبط به اتحاد ملی را که در آمد برگزار شده بود ارزیابی کردند. این دو در این رابطه اظهار داشتند که زنان کورد در مبارزات خود باید نقش پیشاهنگی را برعهده بگیرند.

بعد از حملات ترکیه علیه شمال-شرق سوریه، تلاشها برای اتحاد ملی کوردها بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در این فرایند در  ترکیه و اروپا تلاشهای فراوانی برای اتحاد ملی انجام شده است. آخرین تلاشها در روزهای ۱۸-۱۹ ژانویه در آمد، در قالب نشست کارگروه اتحاد ملی انجام شد. خدیجه کیه از اعضای انجمن مرکزی تصمیمگیری حزب مناطق دمکراتیک و گلجان کاچماز از فعالان جنبش زنان آزاد  تلاشهای خود را در رابطه با اتحاد ملی کوردها و نیز مجموعه فعالیتهای مرتبط به اتحاد ملی را که در آمد برگزار شده بود ارزیابی کردند و اظهار داشتند که زنان کورد در این مبارزه با ید نقش پیشاهنگی را برعهده بگیرند.

خدیجه کیه از اعضای انجمن مرکزی تصمیمگیری حزب مناطق دمکراتیک نیز در این رابطه اظهار داشت که غیر از اتحاد ملی کوردها راه دیگری در پیش نداشته و در این راستا اعلام داشت که حزب مناطق دمکراتیک در کنگره خود برای دست یابی به اتحاد ملی تصمیمات مهمی اتخاذ کرده است.

پیشاهنگی زنان برای دست یابی به اتحاد ملی

خدیجه کیه در این رابطه به حملات صورت گرفته علیه زنان کورد، مبارزات زنان کورد و دستاوردهای آنان نیز اشاره کرده و گفت: زنان کورد لازم است پیشاهنگی اتحاد ملی را در دست داشته باشند. نیمی از جامعه متشکل از زنان است. لازم است زنان کورد در این فرایند از دستاوردها، فرهنگ، زبان و ملت خود دفاع و صیانت نمایند. زنان کورد، پیشاهنگی تمامی زنان را برعهده داشته و دارند. باید زنان کورد آینده مملو از امید برای آبادانی کوردستان را برای فرزندانشان ترسیم نمایند. زنان برای ایجاد اتحاد ملی نشست برگزار کردند، پنل و کنفرانسهایی را مدیریت کردند. زنان کورد تا به امروز، تمامی اهدافی را که تا به امروز مدنظر قرار داده بودند، تحقق بخشیده‌اند، از هم اکنون به بعد تلاشهای خود در راستای کنگره ملی را نیز به پیش خواهند برد. در این رابطه روژآوا مهمترین نمونه مشهود این تلاشها و مبارزات است. در روژهای آینده اقدامات عملی ما را خواهند دید.

زبان مهمترین عامل در ایجاد اتحاد ملی است

خدیجه کیه خاطرنشان ساخت که در چارچوب تلاشها برای اتحاد ملی، مهمترین عامل زبان کوردی است.  لازم است زنان و مردان کورد به فرزندانشان زبان کوردی بیاموزند. لازم است که اتحاد ملی و اطلاع از الزام آن را از کودکانشان آغاز نمایند. اگر ما زبان خود را بدانیم، می‌توانیم از ملیت خود دفاع و صیانت نماییم. خدیجه کیه در خاتمه سخنان خود گفت: من براین باورم قرن ۲۱ دستاوردها ی فراوانی برای خلق کورد در بر خواهد داشت.

نشست اتحاد ملی امید آفرین بود

گلجان کاچماز از فعالان جنبش زنان آزاد نیز در رابطه با تلاش برای اتحاد ملی در بین کوردها گفت: ما باید در مقابل انکار، امحا، استثمار و سیاستهای غاصبانه متحد شویم. غیر از این راه دیگری برای ما موجود نیست. تلاشهایی که تا کنون برای اتحاد ملی انجام شده‌اند، بسیار مهم هستند. نگرش، جنسیت و باورها مهم نیستند، باید تمایزات همراه با یکدیگر غنا پیدا کنند. نشست برگزار شده در آمد مایه امید بود. اما باید در این راستا تلاشها تقویت شده و تمامی گامهای برداشته شده در این راستا نظارت شوند.

زنان برای دست یابی به اتحاد اصرار دارند

کاچماز در این رابطه اظهار داشت که زنان کورد نقش مبارزه برای حیات آزاد را عهده دار شده‌اند. ما برای اتحاد ملی نیز همان نقش را ایفا می‌کنیم. امروزه نبرد بزرگی برای دستیابی به منابع خاورمیانه در جریان است. و در این جنگ نیز زنان بیش از همه متاثر می‌شوند. اما به دلیل وظیفه و مسئولیت ایجاد دمکراسی اجتماعی از سوی زنان، لازم است که زنان در تمامی بخشهای کوردستان، دیالوگ را پیش برده و مبارزات مشترکی را انجام داده و تور شبکه‌ای خود را گسترش دهند. در عرصه‌های اجتماعی، سیاست، اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیست و صلح، باید ایستارهای مشترکی را ارائه دهند.