پیمان ڤیان: زنان ایران در مورد درخواستهایشان رادیکال هستند

پیمان ڤیان عضو شورای مدیریتی کژار: زنان ایران به شیوه‌ای رادیکال بر درخواستهایشان تاکید می‌کنند

پیمان ڤیان عضو جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کردستان کژار در مورد قیامهای دو سال گذشته و پیشاهنگی زنان ایران در اعتراضات با خبرگزاری فرات سخن گفت.

 

پیمان در آغاز سخنانش در مورد کم رنگ کردن نقش زنان و تاثیر بحران اقتصادی بر روی زنان ایران گفت:"این بحران سیاسی و اقتصادی که ایران با آن مواجه شده است بر روی خلقهای ایران بسیار تاثیر گذاشته است. در زمینه‌ی بحرانهای سیاسی و اقتصادی زنان بیشتر تاثیر گرفته‌اند چون سالیان درازیست که رژیم ایران زنان را از مشارکت  در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی محروم کرده و به زنان اجازه نمی‌دهد که صاحب اراده و مستقل باشند".

 

وی به سیاستهای ایران بر روی زنان اشاره کرد و گفت:"ایران با محدود کردن حقوق طبیعی مانع زنانی شد که در مقابل این سیستم می‌ایستند و زنان را به راههایی که خود می‌خواست مجبور کرد. زنان را مجبور کرده است تا ذهنیت مرد سالاری را بپذیرند. زنان را به راههای غیر اخلاقی کشاند و همین سبب آغاز پدیده تن فروشی شد".

 

وی در ادامه گفت:"زنان ایرانی دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند که فشار را قبول نمی‌کنند. در چهل سال گذشته علی‌رغم آنکه فشار زیادی بر روی زنان وجود داشته است اما زنان تسلیم نشده‌اند. آنها نتوانستند اراده‌ی زنان را بشکنند، به همین دلیل در سالهای اخیر زنان پیشاهنگی اعتراضات را به عهده داشته‌اند و خواهان حقوقشان هستند. به همین دلایل تعدادی از زنان سیاسی اکنون زندانی هستند و علی رغم همه‌ی فشارها زنان بر درخواستهایشان تاکید می‌کنند".

 

به دلیل درخواستهای ابتدایی دهها زن در زندان هستند

"در حال حاضر دهها زن در زندانها هستند و دلیل آن هم مطالبات حقوق اولیه‌ی خود است. زنان در چند سال گذشته در پیشاهنگی اعتراضات بیشتر صاحب نقش بوده‌اند و با این اعتراضات پیام تندی به رژیم می‌دهند و می‌گویند: با قوانینی که از ابتدا وضع کرده‌اید و کلا ضد زن هستند، این قوانین نمی‌توانند راه حل باشند."

 

روژاوای کردستان بر زنان ایران تاثیر گذاشته است.

"در چند سال اخیر زنان در خاورمیانه صاحب نقش شده‌اند به ویژه در روژاوای کردستان، همین سبب می‌شود زنان ایرانی خود را بیشتر باور کنند. اگر زنان قیام کنند به کل جامعه نیرو می‌بخشند، برای همین رژیم ایران از نیرو و اراده‌ی زنان هراس دارد."

حقوق اساسی زنان را مانند درخواستهای سیاسی می‌بینند

وی در ادامه‌ی سخنانش به اعتراضات دو سال اخیر زنان ایرانی برای برداشتن قانون حجاب اجباری اشاره کرد و تاکید کرد که این حق ابتدایی زنان است که چه لباسی بپوشند. بعد از سر کار آمدن رژیم در اولین اقدام حق طبیعی زنان را ممنوع کردند، حجاب را اجباری کردند. هنر و ورزش زنان را ممنوع کردند. در حالی که این یک حق طبیعی است نه یک درخواست سیاسی. اما وضعیت ایران به گونه‌ای است که حقوق طبیعی را مانند درخواستهای سیاسی می‌بیند. وقتی خواهان حقوق خود هستند انگار که در مقابل رژیم ایستاده‌اند. اکنون نرگس محمدی در زندان شکنجه می‌شود چون خواسته که حجاب اجباری پایان یابد. ما اعضای کژار آن را یک حق طبیعی می‌دانیم و مخالفت با این قوانین را بخشی از مبارزات می‌دانیم. می‌دانیم که این رژیم در اساس بر ضد زن است و هرچند در ظاهر از قداست زن سخن می‌گوید اما در حقیقت به کلی ضد زن است.

 

باید بر ضد قوانین ایران باشیم

"باید مبارزات ما بر ضد قوانین ایران باشد، بر اساس قوانین ایران مانع از شرکت زنان در فرهنگ، ورزش و هنر می‌شوند، همچنین به کودک همسری اجازه داده شده است. به همین دلیل باید کار اساسی ما مبارزه با این قوانین باشد. همچنین بر ضد مردسالاری و پیر سالاری که اکنون در ایران حاکم است مبارزه خواهیم کرد".

 

وی همچنین گفت:"در حال حاضر هزاران زن ایرانی در زندان هستند و شکنجه می‌شوند .رژیم قصد دارد حقوق اساسی زنان را نقض کند تا سازمانهای زنان به درخواستهای کوچک و نه حقوق اساسیشان مشغول باشند. هدفشان این است که مسئله‌ی زنان تنها مسئله‌ی حجاب باشد، اما مسئله‌ی زنان از ذهنیت کلاسیک ولایت فقیه نشات می‌گیرد".

 

نیروی دفاع از خود ضروریست

این عضو کژار در ادامه اشاره کرد که در خاورمیانه و ایران زنان نیاز به دفاع از خود دارند. چون از لحاظ فکری و فیزیکی هدف حمله قرار داده می‌شوند. اگر در این عصر نیروی دفاع از خود و خودسازماندهی نداشته باشند نخواهند توانست در مقابل ذهنیت غالب در ایران بایستیند.

 

پیمان در ادامه سخنان خویش از دو نکته بعنوان نیازهای ضروری مبارزه آزادیخواهی زنان ایران سخن گفت؛

۱-خودسازماندهی و اتحاد زنان

۲-درست کردن نیروی مدافع زنان

 

دفاع از خود تنها به معنی اسلحه برداشتن نیست بلکه اگر زنان بتوانند در زمینه‌ی خود سازماندهی و در زمینه‌ی علمی خود را به پیش ببرند، این هم نوعی دفاع از خود می‌باشد. امروزه زنان از لحاظ جسمی کشته می‌شوند و یا شکنجه می‌گردند، به همین دلیل برداشتن سلاح برای زنان یک وظیفه است. باید نیروی نظامی زنان را درست کنیم. همان طور که داعش به زنان حمله کرد و زنان از خود دفاع کردند و با داعش مبارزه کردند اکنون در ایران نیز در مقابل ذهنیت رژیم که ضد زن است نیاز به نیروی مدافع زنان داریم.

 

زنان برای ساختن ایرانی دمکراتیک تلاش می‌کنند

پیمان ڤیان عضو شورای مدیریتی کژار در پایان سخنانش اشاره کرد که مبارزات ما تنها برای زنان کرد نیست بلکه برای تمام زنان خلقهای ایران است. ما جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کردستان می‌خواهیم همه‌ی زنان را در آغوش بگیریم. دفاع از زنان فارس و بلوچ و سایر خلقهای ایران را وظیفه‌ی خود می‌دانیم. مبارزات ما بر ضد ذهنیت قدرت‌مداری و حکومت ایران است. در این تاریخ تا به امروز زنان همیشه پیروز شده‌اند. آنچه در مقابل این ظلم می‌ایستد مقاومت است، زنان ایران نیز با وجود همه‌ی خطرات در مقابل رژیم ایران ایستاده‌اند. در ایران زنان قتل عام شده‌اند، شکنجه شده‌اند، اما هرگز تسلیم رژیم نشده‌اند. زنان هرگز از باورهایشان دست نکشیده‌اند. زنان با وجود همه‌ی خطرات و زندان خواهان آزادی هستند. همین سبب می‌شود تا همه‌ی ما چه در کوهستان، چه در پارلمان و چه در میان جامعه با هم متحد شویم و مبارزات زنان را به پیروزی برسانیم.