کمپین تازه جنبش زنان کرد در اروپا؛ "خشونت علیه زنان پدیده‌ای سیاسی است!"

​​​​​​​جنبش زنان کرد در اروپا با همکاری دهها مجلس، کمون، ابتکار عمل و نهاد متعلق به زنان در اروپا کمپین تازه‌ای را آغاز کرد. شعار کمپین "خشونت علیه زنان پدیده‌ای سیاسی است" تعیین شد و به مدت یک سال این کمپین ادامه خواهد یافت

جنبش زنان کرد در اروپا با همکاری دهها مجلس، کمون، ابتکار عمل و نهاد متعلق به زنان در اروپا کمپین تازه‌ای را آغاز کرد. شعار کمپین "خشونت علیه زنان پدیده‌ای سیاسی است" تعیین شد و به مدت یک سال این کمپین ادامه خواهد یافت.

 

جنبش زنان کرد در اروپا و شرکت کنندگان در این کمپین بیانیه‌ای کتبی منتشر کرده‌اند. در بیانیه اعلام شد که کمپین از امروز آغاز می‌شود و تا یک سال ادامه خواهد یافت.

 

جنبش زنان در بیانیه خاطرنشان کرده که مبارزه در برابر خشونت علیه زنان موضوعی است "نباید آنرا به تعویق انداخت" و گفته که؛ ما می‌خواهیم از خود آغاز کنیم و جامعه را تغییر دهیم، با مبنا قرار دادن حقیقت خود در پی رسیدن به حقیقت گام می‌داریم."

 

در بیانیه آمده است که مبنای فلسفه رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان بر آزادی زن استوار است و می‌افزاید که هر زن و مردی که برای آزادی خلق کرد بکوشند لازم است خود را از خشونت ناشی از سیستم مردسالاری نجات دهند.

 

به گفته برگزارکنندگان این کمپین در مدت یکسال به فعالیت در چهارچوب مبارزه با ذهنیت خشونت علیه زنان می‌پردازد و از حق خوددفاعی زنان دفاع می‌کند. همچنین جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و زنانی را که هدف خشونت قرار گرفته‌اند نیروی خود را با سازماندهی بازیابند و برای احقاق حقوق پایمال شده خود مبارزه کنند.

 

در بیانیه به سه مرحله کمپین اشاره شده که شامل آموزش، سازماندهی و راه‌حل‌های دائمی می‌باشند و در مرحله اول با برگزاری سمینار، پانل و فعالیت‌های گوناگون و همچنین بکارگیری رسانه‌های جمعی به آموزش زنان خواهند پرداخت. در مرحله دوم هم با برگزاری میتینگ، راهپیمایی‌های اعتراضی، تجمع‌های سازماندهی شده، نصب پلاکارد و توزیع بروشور فعالیت‌های عملی به انجام می‌رسند. در مرحله سوم با زنان سازماندهی شده مجالس و نهادهای زنان سعی در ایجاد پلاتفرم‌های مشترک خواهد شد.

 

بیانیه تأکید کرده است که هرگونه خشونت علیه زنان با خشونت سیاسی رژیم سرمایه‌داری مرتبط است. در ادامه آمده است:"به همین دلیل خشونت علیه زنان پدیده‌ای سیاسی است. خشونت علیه زنان مهمترین ابزار، موثرترین حمله و دائمی‌ترین اسلحه سیستم [مردسالاری] است. تنها موضوعی است که پدیدآورندگان سیسم و آنانی که مدعی مخالفت با سیستم هستند بر اعمال آن به توافق رسیده‌اند. تنها وسیله تداوم عمر سیستم است و در لفاف اصطلاحاتی همچون دمکراسی، حقوق بشر، برابری و آزادی پیچیده شده است."

 

نباید به آینده موکول شود

در ادامه بیانیه آمده است:"ما اعضای جنبشی هستیم که حل مسائل اجتماعی را به آینده موکول نمی‌کند، در برابر آینده جامعه خود را مسئول می‌دانند و انقلاب را در درون انقلاب به ثمر می‌رسانند. از این رو پیشروی ما پنهانی‌ترین مسائل را در اولویت قرار داده است. به همین دلیل هم مسئله مبارزه با خشونت علیه زنان را چنان مسئله‌ای می‌بینیم که نباید به آینده موکول شود."

 

در بخشی دیگر از بیانیه از تمام آنانی که به مبارزه آزادیخواهی کردها باور دارند خواسته شد تا طبق مبانی آزادی، خویش را مورد بازخواست قرار داده و ضمن تغییر شخصیت به فعالیت‌های فکری و جسمی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بپیوندند.

 

نهادهایی که همراه با جنبش زنان کرد در اروپا به کمپین مذکور پیوسته‌اند عبارتند از:

جنبش زنان کرد در فرانسه، جنبش زنان کرد در سوییس، جنبش زنان سارا در سوئد، اتحادیه زنان کرد در آلمان، اتحادیه زنان کرد در بلژیک، مجلس زنان سوه در کپنهاگ، مجلس زنان روناهی در دنهاگ، مجلس زنان فاتوش ساگلامگُز، کومین زنان روژین در آمستردام، کومین زنان در روتردام، مجلس زنان روژ در لندن، مجلس زنان ایزدی، مجلس زنان علوی، زنان جوان آزاد، زنان دانشجوی کردستان، مرکز آشتی زنان.