کودار: زنان با مبارزه به دستاوردهای عظیمی دست می‌یابند

کودار به اعمال زن‌ستیز رژیم ایران اشاره کرده و می‌گوید رژیم از پیشاهنگی زنان هراس دارد و به همین دلیل زنان را مداوما آماج حمله قرار می‌دهد. کودار به پیشاهنگی زنان کرد در مبارزه آزادیخواهی زنان خاورمیانه درود فرستاده است

ریاست مشترک جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان- کودار به مناسبت ٢۵ نوامبر سالروز مبارزه در برابر خشونت علیه زنان بیانیه‌ای منتشر کرد

 

در آغاز بیانیه از سه خواهر میرابل و تمام زنانی که جان خود را برای پایان دادن به زورگویی و ستم ذهنیت مردسالارانه از دست داده‌اند یاد شده است.

 

 کودار سپس با یاداوری مبارزه زنن و نقش پیشاهنگی زنان کرد در این میان می‌گوید: رهبر آپو از حیث علمی 'ژنولوژی' را به همه زنان جهان تقدیم کرده است. زنان کرد با اصرار و مبارزه رهبر آپو به ایدئولوژی، سازمان و سیستم محافظتی خویش دست یافته‌اند. هزاران سمبل و قهرمان زنان فدایی کرد از زیلان، بریتان، ویان، شیرین، آرین و زیلان سردشت علیه ظلم، زورگویی و بردگی زنان همچون شعله آتش راه را برای زندگی آزاد روشن نمودند.

 

در بیانیه تأکید شد که سطح مبارزه زنان به اندازه‌ای که ارتقا می‌یابد، برنامه و حملات جنسیت‌گرایانه علیه زنان هم به همان اندازه بیشتر و شدیدتر می‌شود.

 

اقدامات رژیم ایران علیه زنان محکوم به شکست است

کودار سپس به اقدامات رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران علیه زنان اشاره کرده و می‌گوید:"در شرق کردستان و ایران روزی نیست که زنان دست به خودکشی نزنند. زیرا زنان امید به زندگی و آینده را با قوانین ازدواج‌ در سنین پایین از دست داده‌اند. از سوی دیگر اعتراضات زنان در برابر تعرض و تجاوز به محکومیت خود آنان از سوی محاکم جمهوری اسلامی انجامیده و آنان را به دار می‌آویزد. در تازه‌ترین مورد تنها چند روز قبل از ٢۵ نوامبر رژیم اریان طی قانونی کوهنوردی زنان بدون اجازه همسر، پدر و یا برادر را از آنان سلب کرد. دولت ایران تلاش دارد تا زنان را به برده صرف خانه تبدیل کند و آنان را محبوس نماید."

 

پیشاهنگی زنان رژیم را به هراس افکند

کودار سپس به اعتراضات سراسر اواخر پاییز سال گذشته و اوایل زمستان اشاره کرده و می‌گوید که نقش پیشاهنگی زنان در مبارزه علیه رژیم فاشیست و جنسیتگرای ایران دل رژیم را به ترس انداخته است. کودار سپس به بازداشت زنان و اعدام برخی از زنان محبوس با سناریوهای ساختگی پرداخته است.

 

زنان چیزی برای از دست دادن ندارند مبارزه دستاوردهای بزرگی برای زنان دارد

در بیانیه خاطرنشان شد که هیچ نیرویی توانایی باز داشتن زن دارای اراده را ندارد.

 

"در مبارزه زنان چیزی برای از دست دادن ندارند، بالعکس آنچه در مبارزه می‌توانند دستاوردهای بزرگی را کسب کنند. عدم مبارزه از سوی زنان به بردگی و نابودی خود آنان منجر می‌شود."

 

کودار در پایان به پیشاهنگان زن کرد در مبارزه آزادیخواهی زنان ایران و خاورمیانه درود فرستاده و می‌گوید:"بر این باوریم که تا زن آزاد نشود جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک شکل نمی‌گیرد. از تمام جنبش‌های زنان که برای آزادی می‌کوشند حمایت می‌کنیم، در عین حال پیمان خود را برای به پیروزی رساندن مبارزه آزادیخواهی زنان تجدید می‌نماییم."