کژار: حمله به اراده زنان آزاد، یورش به ارزش‌های اصیل بشریت است

​​​​​​​"ما این حملات را عقب‌نشینی از ارزش‌های بشری میدانیم و آنرا محکوم می‌کنیم. انتظار داریم که ی.ن.ک در اسرع وقت ممنوعیت‌ها بر رژاک و جنبش آزادی را متوقف کند"

شورای مدیریتی جامعه آزاد زنان شرق کردستان- کژار در بیانیه‌ای کتبی توقیف دفاتر جنبش ازادی جامعه کردستان از سوی حکومت اقلیم کردستان را محکوم کرد و آنرا مایه شرمساری خوانده است

 

کژار در آغاز به سیاست‌های اشغالگران کردستان و مزدوران آنان برای انشعاب و پراکندگی در میان خلق کرد اشاره نموده و از مبارزه و قیام‌های خلق کرد در برابر حملات نابودگرانه دشمنان سخن گفته است. کژار سپس به دستاوردهایی مبارزات آزادیخواهی کردها می‌پردازد و می‌افزاید: "در هر چهاربخش کردستان خلق اراده خود را نشان داده و کردها اداره امور سیاسی خود را بدست گرفته‌اند. اگر چه در جنوب کردستان پس از تشکیل حکومت مختص به خویش، سیاست‌هایی که تحت نام خلق اعمال گردیدند آنچنان نمایندگی کردهای آزاد را در بر نگرفته است. سیاست‌هایی که بیش از منافع خلقی و ملی منافع عشیره و خانوادگی را مبنا قرار داده است. همچنین خطمشی پ.د.ک که بر خلق تحمیل شده از سیاستی اقتدارگرا چیزی بیش نبوده است. اینگونه مفهوم سیاست در اندیشه و حافظه خلق جنوب همچون کاری پلید قلمداد شد. مشارکت تنها یک/سوم دارندگان حق رأی در انتخابات مجلس اقلیم به وضوح ناامیدی خلق را از سیاست‌های کنونی نشان داد."

 

کژار سپس می‌افزاید:"بدون شک اقتدار به دلیل خصایش تک‌پرست خویش، مشروعیتی را برای هیچ نیروی دمکراتیکی که به پیشبرد سیاست آزاد در میان خلق بپردازند قائل نمی‌شوند. سیاست‌های اعمالی پ.د.ک در جنوب کردستان سالهاست که اینچنین عملی شده‌اند. اما ی.ن.ک در این رابطه مواضع آشتی‌جویانه‌تری در پیش گرفته و همچنین سازماندهی در بخش‌های دیگر را خطری برای خویش نمی‌پنداشت. اکنون با فشارهای اعمالی بر ی.ن.ک در تلاشند تا آنرا به [بلای] پ.د.ک دچار کنند. در حقیقت ی.ن.ک می‌تواند با خودویژگی‌های خویش از خود محافظت نماید. اما با تعطیل کردن دفاتر رژاک و جنبش آزادی به مواضع پیشین خود ادامه نداد. بویژه حمله به نهادهای زنان که به دمکراسی و آزادی کمک می‌كنند هیچ پیشرفتی را با خود بهمراه نخواهد داشت. بلعکس جامعه زنان، همچون دینامیک زنده به محض محروم شدن از عرصه سیاسی، به نواقص جدی در ارزش‌های دمکراتیک و آزادی می‌انجامد. اینچنین نیمی از جامعه از عرصه سیاسی محروم خواهد شد. اگر در تمام جهان به سازمان‌های زنان حمله‌ای صورت نمی‌گیرد به دلیل اذعان به این واقعیت است."

 

شورای مدیریتی جامعه آزاد زنان شرق کردستان در پایان بیانیه اظهار کرده است:"ما به مثابه کژار، سازمانی که برای آزادی زن و جامعه مبارزه می‌کند، این حملات را صحیح نمی‌دانیم و هیچگاه آنرا نمی‌پذیریم. حمله به اراده زنان آزاد، یورش به ارزش‌های اصیل بشریت است. تمام بشریت به چنین حقیقتی واقفند که اگر زنان جامعه آزاد نباشند آن جامعه آزاد نخواهد بود. ما این حملات را عقب‌نشینی از ارزش‌های بشری میدانیم و آنرا محکوم می‌کنیم. انتظار داریم که ی.ن.ک در اسرع وقت ممنوعیت‌ها بر رژاک و جنبش آزادی را متوقف کند. یکبار دیگر از تمام نهادها و طیف‌‌های صلح‌جو و دمکراسی‌خواه می‌خواهیم که نسبت به این حملات سکوت نکرده و مواضع انسانی خویش را بیان کنند."