ک.ژ.ک: زنان در برابر ذهنیت مردسالار و فاشیسم متحد شوند

ک.ژ.ک در بیانیه‌ای اعلام نمود:"جنبش‌های زنان لازم است مسائل آزادی جامعه را حل کنند، ما همه زنان را فرامی‌خوانیم که مقامت علیه سیستم مردسالار و فاشیسم را گسترش دهند."

شورای مدیریتی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) به مناسبت ٢۵ نوامبر سالروز منع خشونت علیه زنان بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه ک.ژ.ک آمده است:

"تاریخ مدرنیته طبقات و هیرارشی، تاریخ به بردگی کشیدن زنان و وارونه کردن حقیقت است. با خشونت، فشار، تجاوز و قتل‌عام زنان را به بردگی کشیده‌اند. بردگی زنان تسلیم شدن را به دنبال خواهد داشت. زنی که به بردگی کشیده شده بنیان سیستم هژمونیک می‌باشد. رژیم پنج‌هزار ساله مردسالار برای ممانعت از ابراز بیان، عقیده و نیروی زن به همه نوع سیاست استراتژیکی تن داده است.

اسلحه‌های سنگین، تهدیدهای دولت‌های علیه همدیگر، فقدان امنیت، گسترش فقر، آلودگی محیط زیست و در هیچ جایی از جهان استقرار باقی نمانده است. زنان بیش از همه در شرایط بحرانی و مسئله‌دار قرار گرفته‌اند. مسائل جامعه افزایش یافته‌اند. فشار و شدت علیه زنان در سرتاسر جهان اعمال می‌شود. زنان با توسل به زور وادار به ازدواج می‌شوند، ختنه می‌شوند. دولت و حاکمیت بنیان تمام مسائل می‌باشند. تمام ارزشهای اجتماعی از سوی آنان تاراج می‌شوند.

روی پلید خود را در خاورمیانه نشان دادند

مبارزه آزایخواهی در خاورمیانه و کوردستان با تمام مصائب خود ادامه دارد. واقعیت رژیم هژمونگرای جهانی مردسالار علیه خلق‌ها و زنان خود را نشان داد. روی عریان این سیستم را در این بخش از جهان بهتر می‌توان مشاهده کرد. روی آنانی که به دشمنی با زنان می‌پردازند، بیش از هر جای دیگری در این منطقه دیده می‌شود. حملات وحشیانه داعش به شنگال، موصل و عفرین نمونه‌های آشکار این واقعیت می‌باشند.

جنبش‌های زنان در خاورمیانه و کوردستان در برابر رژیم فاشیسته ترکیه با مقاومت خویش به استقبال ٢۵ نوامبر ٢٠١٩ می‌روند. رژیم ترکیه برای گذار از بحران‌های اقتصادی و سیاسی خویش به کوردها، زنان و خلق‌های دیگر حمله‌ور شده است. می‌خواهند آنچه را که در سال ١٩١۵ بر سر ارامنه آوردند اکنون بر کوردها تحمیل کنند. این سیاست بدون همکاری نیروهای هژمونیک، ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا انجام نمی‌پذیرد. بدون رضایت آنان این حملات صورت نمی‌گرفت.

زندگی آزاد زنان هدف قرار گرفته است

دولت ترک و تبهکارانش در ٩ اکتبر ٢٠١٩ حملات اشغالگرانه‌ی خود را به روژاوا و خلق‌های شمال و شرق سوریه آغاز کردند. این حمله ترکها از رژیم هژمونیک جداگانه نیست. در این منطقه به زندگی آزاد حمله شده است. قتل هفرین خلف سیاستمدار هر چیزی را عیان کرد. حملات علیه خلق‌ها و پروژه حیاتی زنان می‌باشند.

این نگرش فاشیستی خواهان به بردگی کشیدن زنان، حبس آنان در چاردیواری خانه، تجاوز و مشروعیت‌بخشی به شکنجه است. آنچه در شنگال بر زنان رفت هنوز هم در اذهان بشریت است. هزاران زن ایزدی به اسارت گرفته شده و مورد تجاوز قرار گرفتند. خلق عفرین مجبور به ترک سرزمین خود شدند و آنانیکه به زندگی در آنجا ادامه دادند ظلم فراوانی بر آنان روا داشته می‌شود.

خشونت، تجاوز و قتل‌عام علیه زنان و کودکان در ترکیه ادامه دارد. شیوه مدیریتی مشترک (زن و مرد) هدف هجمه‌ای بزرگ قرار گرفته است. می‌خواهند زنان را از سیاست، از حضور در خیابان‌ها محروم کرده و برای نیل به این هدف سیاست‌های وحشیانه را به اجرا گذاشته‌اند.

اگر صحیح عمل کنیم دستاوردهایی بیشتری کسب خواهیم کرد

زنان، خلق‌ها و باورها و عقاید در این برهه تحت حملات مخاطره‌ آمیزی قرار گرفته‌اند. اما اگر مقاومت سازماندهی‌شده‌ای صورت گیرد دستاوردهای بزرگی را به همراه خواهد داشت.

انقلاب روژاوا انقلاب زنان است. این انقلاب برای همه زنان جهان و جوامع الهام بخش می‌باشد. با پیشاهنگی زنان، زندگی اجتماعی و جایگزین را در برابر هرنوع فشار و ستم رژیم مدرنیته سرمایه‌داری به ثمر می‌رسانیم. سده ٢١ مقطع به ثمر نشستن انقلاب زنان است. جنبش زنان باید بتوانند مسائل آزادی جامعه را حل کنند. ما همه زنان را فرامی‌خوانیم که مقامت علیه سیستم مردسالار و فاشیسم را گسترش داده و زندگی آزاد و جایگزین را با همدیگر بنیاد نهند."