گرامیداشت ٨ مارس از سوی گریلاهای زن در کوهستان‌های زاگرس

​​​​​​​گریلاهای یژاستار روز جهانی زن را در کوههای زاگرس گرامی داشتند. امینه ارجیاساز فرمانده‌های قرارگاه مرکزی یژاستار در سخنانی به این مناسبت تأکید کرد که تا آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان مبارزه زنان کردستان بدون وقفه ادامه می‌یابد

گریلاهای یژاستار در کوهستان‌های زاگرس طی مراسمی شایسته روز ٨ مارس را گرامی داشتند. این مراسم با شرکت فرمانده‌های یژاستار هیزل ازگور، برفین نورحق، پلشین کوچگری، بهارین کوبانی و د‌ه‌ها گریلای زن برگزار شد. گرامیداشت روز جهانی زن با مراسم سان نظامی گریلاهای زن جنبش آزادیخواهی کردستان آغاز شد.

 

امینه ارجیس در این مراسم طی سخنانی با یادآوری تداوم حصر و گسترش مقاومت در کردستان و خارج از میهن از این مرحله به عنوان مقطعی که وظایف تاریخی را بر دوش گریلاهای زن قرار داده است نام برد.

ارجیس در ادامه اظهارات خویش بر آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد تأکید کرده و افزود: امروز هشتم مارس روز جهانی زنان کارگر است. به این مناسبت روز ٨ مارس را به تمام رفقا تبریک می‌گوییم. ما این روز را در کوهستان‌های زاگرس گرامی می‌داریم. این مراسم دارای مفهوم بزرگیست. قبل از هر چیز ما از این کوهستان‌ها به رهبری در امرالی درود می‌فرستیم. حصری شدید بر رهبرمان اعمال می‌شود. همچون زن می‌گوییم؛ صرف نظر از هر آنچه که روی می‌دهد، حصر هر اندازه که تشدید گردد هیچگاه نخواهند توانست ما را از رهبری جدا کنند. رهبری با ماست. ما هم با ارتقای مبارزه در کنار رهبری خواهیم بود. در این چهارچوب به مناسبت ٨ مارس به رهبری سلام می‌فرستیم.

 

١٩٩٨ رهبر آپو ایدئولوژی زن آزاد را پیش کشید، آنرا به زنان ارائه کرده و گفت،'نه تنها ٨ مارس بلکه باید تمام روزها به زنان تعلق گیرد.' از آن روز تا کنون در کوهستان‌های کردستان مبارزه بزرگی در جریان است. زنان برای استقرار آزادی تلاش می‌کنند. اکنون حصر شدیدی بر رهبری تحمیل می‌شود و همزمان با آن مقاومت بزرگی هم در جریان است. اعتصاب غذا ادامه دارد. لیلا گووَن پیشاهنگ مقاومت‌گران اعتصاب غذاست. مقاومت لیلا نشان‌دهندی دلسوزی زنان کرد با رهبری خویش است. لیلا گووَن به سمبل مبارزه آزادی زنان مبدل شده است. ما به این مناسبت در کوهستان‌های زاگرس با زیبایی سلسله چارچلا مقاومت رفیق لیلا را گرامی می‌داریم. با استقامت و عزم کوهستان جیلو به مقاومت زندانیان درود می‌فرستیم. با استحکام کوه گوفند به تمام خلقمان در هر چهار بخش کردستان، در هولیر، مخمور، استراسبورگ، تورنتو و تمام مناطق جهان درود می‌فرستیم. ما معتقدیم که این مرحله از مقاومت را به پیروزی می‌رسانیم. مقاومت کنونی مسئولیت بزرگی را بر دوش ما گریلاهای زن قرار می‌دهد. ما گریلاهای زن تا زمانی که رهبری خویش را با مبارزه آزاد نکینم مقاومت را گسترده‌تر خواهیم کرد.

 

آتش آزادی شعله‌ور خواهد شد

کوهستان‌های زاگرس همیشه با مقاومت عجین شده‌اند. همیشه لانه آزادیخواهان بوده‌اند. خلق کرد همیشه در این کوهها در پی آزادی خود بوده است. اکنون گریلاهای کردستان مواضع خویش را در این کوهها مستحکم‌تر کرده‌اند. تا زمانی که مبارزه گریلایی در این کوهستان‌ها ادامه داشته باشد آزادی در دسترس خواهد بود و آتش آزاد شعله‌ور خواهد شد. دولت استعمارگر جمهوری ترکیه علیه خلقمان جنگ ویژه‌ای را به راه انداخته است. هر روز مدعی‌ می‌شوند که 'ما به گریلاها پایان دادیم'. ما هم در پاسخ به آنان می‌گوییم، این کوهستان‌ها بدون گریلا نخواهند بود، خیلی‌‌ها مدعی پایان دادن به گریلاها شدند اما خود آنان نابود شدند. حتی نامی از آن‌ها در تاریخ هم باقی نمانده است.

 

امسال مبارزه بزرگی در پیش‌روی ماست، قبل از همه لیلا گوون و دیگر مقاومت‌گران ما را به انجام وظایف خود فرامی‌خوانند. مبارزه امسال مبارزه‌ای است که آزادی رهبر آپو را در برنامه کاری خود قرار داده است. هر نفسی که می‌کشیم، هر گامی که برمی‌داریم و هر کاری که انجام دهیم برای آزادی رهبر آپو خواهد بود. بر این مبنا یکبار دیگر جشن ٨ مارس را به همه رفقا و زنان تبریک می‌گوییم."