گرامیداشت یاد ساکینه، فیدان و لیلا در ایروان

با رهبری اتحادیه زنان آزاد ارمنستان YJA، یاد و خاطره ساکینه جانسز از اعضای موسس حزب کارگران کوردستان، فیدان دوغان نماینده کنگره ملی کوردستان در پاریس و لیلا شایلمز از اعضای جنبش جوانان گرامی داشته شد.

این مراسم از سوی YJA در روستای آراکس از توابع اکتبریان، با یک دقیقه سکوت برای احترام به جانباختگان راه آزادی برگزار شد.

در این نشست میدای جودی، سخنرانی نمود. جودی در رابطه با مبارزه و زندگی ساکینه جانسز گفت:

رفیق ساکینه فرزند خانواده‌ای روستایی بود که از فاجعه قتلعام در درسیم نجات یافته بودند. سارا رهرو استقلال و اتکای طبیعی زنان درسیم به خود بود و به همین دلیل نیز پیشاهنگ ما بود. رفیق سارا از زنان انقلابی بود که حیات خود را فدای آزادی نمود. جودی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دشمن با ترور رفیق سارا تلاش نمود تا آزادی زنان و نز نیروی پیشاهنگ زنان را نیز از میان بردارد. با ترور رفیق فیدان نیز تلاش نمودند تا از دیپلماسی در اروپا ممانعت نمایند و با ترور لیلا نیز تلاش نمودند ترس و واهمه را در میان جنبش جوانان متشر کنند. تلاش نمودند که مبارزه آزادیخواهی کوردها را از میان بردارند، تا از این طریق، توطئه بین‌المللی را در شکلی دیگر ادامه دهند. رهبری در این رابطه گفته بود که ترور شهید سارا، تداوم توطئه بین‌المللی بود. اما لازم است که دولت ترک و میت و تمامی نیروهای استعمارگر به خوبی بدانند که به پیروزی دست نیافتند.

ایلا توماسون، ریاست کمیته کوردستان ارمنستان، و مادر شهید و عضو کمیته اتحادیه زنان آزاد ارمنستان، کبری کالاشیان و ریمو تمویان نیز در برزگداشت این زنان انقلابی سخنانی را ایراد کرده و جهت دستیابی به آزمانهای شهدا، بر ایجاد اتحاد در میان خلق کورد تکید نمودند. این مراسم با شعارهای شهدا نمی‌میرند، زن، زندگی و آزادی، پایان یافت.