یک زن دیگر در جنوب کردستان به اعتصاب غذای نامحدود پیوست

یک زن گرمیانی با هدف رفع حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و حمایت از سایر اعتصاب کنندگان دست به اعتصاب غذای نامحدود زد و اکنون در مجموع ۴ تن در این بخش از میهن در اعتصاب غذا به سر می‌برند

امروز در شهرک کلار مرکز اداری گرمیان، گولباخ جلال عضو انجمن گرمیان جنبش آزادی جامعه ی کردستان دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.

 

اعتصاب غذای وی با هدف رفع حصر عبدالله اوجالان و حمایت از سایر اعتصاب کنندگان که با همان هدف با پیشاهنگی لیلا گوون پارلمانتار ه.د.پ که مدت ۱۳۱ روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، انجام شده است.

 

با اعصاب غذای گولباخ جلال، اکنون ۴ تن در گرمیان در اعتصاب غذا به سر میبرند که عبارتند از: هریم محمود که مدت ۲۳ روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد. شیما عدنان که مدت ۱۶ روز است در اعتصاب غذای یک ماهه‌ی خود است. روناک مجید که برای مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زده و اکنون ۵ روز از این یک هفته را گذرانده است.

 

پیشتر نیز همسر گولباخ جلال، جمعه کریم که یک هنرمند نقاش است و همچنین سردار ملیحه که معلم است برای مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زدند.