یگانهای مدافع زنان: با حمله چیچک کوبانی به تمامی زنان حمله نموده‌اند

ی.پ.ژ اعلام نمود که دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن، با حمله بر چیچک کوبانی و اسارت وی، به ارزشهای تمامی زنان حمله کرده است. یگانهای مدافع زنان از زنان درخواست نموده است که بپاخیزند.

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان در رابطه با وضعیت یکی از رزمندگان خود به نام چیچک کوبانی که به صورت مجروح به دست تبهکاران دولت ترک درآمده است بیانیه‌ای را منتشر و اعلام نموده است که زندگی وی در معرض تهدید است.

بیانیه فرماندهی یگانهای مدافع زنان بدین شرح است:

"در غروب روز ٢١ اکتبر ساعت ٢١، تبهکاران دولت اشغالگر ترک روستای مشرفا از توابع عین عیسی را مورد حمله قرار دادند. در نتیجه این حمله نبرد دشواری بین نیروهای ما و تبهکاران به وقوع پیوستند. رفیق ما چیچک کوبانی در ناحیه پا مورد اصابت قرار گرفته و مجروح و در این حالت به اسارت نیروهای تبهکار اردوغانی در می‌آید.

رفیقمان چیچک، در کوبانی متولد شده است. وی مانند یکی از دختران جوان، برای حفاظت و حراست  از میهن خود در مقابل تبهکاران داعش، در صفوف ما جای گرفته بود. در جریان مقاومت شرف، برای حفظ موجودیت خلق خود و ارزشهای انسانی، با عزمی بزرگ در محور عین عیسی در جبهه مقاومت قرار داشت. به رغم آتش‌بس نیز دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وی، هیچ یک از معیارهای جنگ و اخلاق را رعایت نکرده و حملات اشغالگرانه خود را در زمین برای یک لحظه نیز متوقف نکرده‌اند. در مقابل این اقدامات دولت قاتل ترک، رفیق چیچک عزم راسخ خود را بدینگونه بر زبان آورده است: ما اجازه نمی‌دهیم این تبهکاران روستاها و شهرهایمان را اشغال نمایند و احترام و عزت ما را لگد‌ کوب نمایند.

تبهکاران دولت اشغالگر ترک به شیوه‌های داعشی به حمله علیه زنان دست می‌زنند. این حمله وحشیانه به این دختر جوان و حافظ میهن خود، حمله به تمامی زنان است. دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وی، تلاش می‌کنند تا  شکست خود را در مقاومت شرف، از طریق نشر چنین تصاویری بپوشانند. این رفتارهای غیر اخلاقی که علیه رفیق ما چیچک کوبانی انجام شده است، رفتاری است که تمامی زنان جهان و خصوصا زنان شمال-شرق سوریه را هدف قرار داده است.

رفیق ما چیچک به شیوه‌ای مجروح اکنون در دست تبهکاران دولت ترک قرار دارد. جان وی در معرض خطری بزرگ قرار دارد. خطاب به جهانیان اظهار می‌داریم که این دختر جوان در معرض تهدید بزرگی واقع شده است. این تصاویر وحشیانه‌ای که از سوی تبهکاران منتشر شده است این واقعیت را در آشکارترین شکل خود نشان می‌دهد. این اقدامات پلید در نتیجه سیاستهای مشترک بین دولت آمریکا، روسیه و ترکیه  انجام شده است.

بر این مبنا ما بر این باوریم که باید جامعه بین‌المللی سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. از تمامی زنان و نهادهای حقوق بشری بین المللی می‌خواهیم که در مقابل این وحشیت تبهکاران دولت ترک صدای خود را طنین انداز نمایند. سکوت در مقابل این اقدامات که اخلاق بشری را به سخره می‌گیرد، بزرگترین همکاری علیه بشریت است. لازم است که در مقابل این ظلم و راههایی که به شکست شکوه و احترام زنان ختم می‌شود، تمامی زنان بپاخاسته و همصدا شوند."