دیدار هیئت کنگره ملی کوردستان با رهبری کومله سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران

هیئتی از کنگره ملی کوردستان با رهبری کومله سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران دیدار کرده و در مورد مخاطرات جنگ داخلی کوردها به رایزنی پرداخت.

در چارچوب تلاش‌های کنگره ملی کوردستان برای جلوگیری از جنگ نیروهای کورد، صبح روز گذشته هیئتی از کنگره ملی کوردستان با سرپرستی احمد کاراموس رئیس مشترک ک.ن.ک، آسیه عبدالله عضو ک.ن.ک و مروان احمد عضو دفتر ک.ن.ک در روژاوای کوردستان با رهبران کومله سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران و کومله زحمت‌کشان کوردستان ملاقات کردند.

هیئت ک.ن.ک نخست از مقر کومله زحمت‌کشان کوردستان دیدار کرده و در رابطه با مسائل ملی، همبستگی نیروهای کوردستانی گفتگو کردند.

سپس هیئت کنگره ملی کوردستان در دفتر مرکزی کومله سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران با سید ابراهیم علیزاده دبیرکل این حزب و مسئولان آن دیدار کردند.

پس از پایان نشست مشترک هر کدام از سید ابراهیم علیزاده و احمد کاراموس در نشستی مطبوعاتی با رسانه‌ها شرکت کردند.

سید ابراهیم علیزاده در سخنان خود اظهار کرد که در نشست با ک.ن.ک به تفصیل وضعیت هر چهار بخش کوردستان را مورد ارزیابی قرار داده‌اند و در مورد مخاطرات جنگ داخلی در جنوب کوردستان گفتگو کرده‌اند. وی افزود که کومله با هر گونه جنگ داخلی و استفاده از اسلحه مابین نیروهای کورد سرسختانه مخالف است.

علیزاده افزود: درخواست می‌کنیم که تحت هیچ شرایطی زمینه جنگ داخلی در کوردستان فراهم نشود. زیرا به نظر ما رژیم ترکیه پیش از آنکه دشمن پ.ک.ک باشد دشمن استقلال اقلیم کوردستان است، حملات اشغالگرانه آن نیز صرفا با هدف ضربه زدن به شوکت ساکنان اقلیم کوردستان است.

احمد کاراموس رئیس مشترک ک.ن.ک نیز در سخنانی گفت:"ما و کومله سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران موضعی مشترک داریم. ما هر دو معتقدیم که مسائل را باید از راه دیالوگ و گفتگو حل کرد."