خانه‌ای در قامشلو بمباران شد

خانه‌ای در مرکز شهر قامشلو بمباران شد. گزارش شده است که بر اثر این بمباران تعدادی زخمی شده‌اند.

خانه‌ای در محله الارباویه شهر قامشلو بمباران شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، در اثر این حمله تعدادی زخمی شدند.