در کوتاهای یک زن به قتل رسید و در استانبول هم یک زن دیگر مجروح گشت

در کوتاهای مردی همسر خود راه با سلاح سرد به قتل رسانده و در استانبول هم در حمله‌ای مشابه یک زن مجروح گشت.

در کورتاهای زنی به نام اسرا اوشاک ۲۶ ساله از طرف همسر خود بنام ی.اوشاک ۲۹ ساله با ضربات سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت.

اسرا اوچاک در مکان حمله به سختی مجروح شد و به بیمارستان انتقال داده شد. اما علیرغم تمام تلاش‌ها اوچاک حیات خود را از دست داد. همسر او نیز دستگیر شد. پس از این رویداد مشخص شد که اسرا اوچاک حامله بوده است.

در منطقه باشاک شهیر واقع در استانبول  نیز زنی بانام دیلم گول کارلی ۲۴ ساله از همسر خود بنام فرهاد کارلی با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفته و پس از این رویداد معلوم شد که در ماه گذشته در میان آن‌ها تصمیم جدا شدن از یکدیگر گرفته شده بود.

اعلام شده که دیلم کارلی که این تصمیم را ارائه داده و فرهاد کارلی او را تهدید به قتل کرده است وی را تعقیب کرده و با سلاح سرد او را مجروح گردانده است.

فرهاد کارلی پس از این رویداد دستگیر شد. دیلم کارلی هم به سختی مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. همچنین اعلام شده که فرهاد کارلی پسر عموی امید کارلی است که در ماه گذشته در منطقه پندیکه همسر سابق خود را به قتل رسانده بود.