کمیته‌ی زندانیان پاژک خواستار اتحاد بین زنان شد

کمیته‌ی زندانیان پرونده‌ی پاژک به مناسبت ۲۵ نوامبر بیانیه‌ای منتشر کرد و از تمامی زنان خواست تا پیرامون کارزار «آزادی برای رهبر آپو، راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی کورد» جمع شوند.

کمیته‌ی زندانیان پرونده‌ی حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بیانیه‌ای منتشر کرد.

این بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

«در میان سومریان، منطقه‌ای که به عنوان منشاء خشونت ساخته شده است، زیگورات بود. راهبان سومری خشونت را از طریق این متولوژی پایه‌گذاری کردند. این متولوژی گام به گام توسط راهبان سومری با قدرت اقناع جامعه ساخته و ترویج یافت. با استادی فراوان این عمل هژمونی کاری نبود که بر اساس علم انجام شده باشد، بلکه بر اساس ایمان انجام شد. در جامعه‌ی عصر نوسنگی، زنان برای سرپا نگه داشتن جامعه از فرهنگ معنوی و ایمانی قوی برخوردار بودند. در این دوره، هژمونی مرد تلاش می‌کند تا عصر نوسنگی جدید زنان مادر را از بین ببرد و سیستم خود را بنا نماید. در این متولوژی، ویژگی‌های خدایان و الهه‌ها برای تعیین موقعیت اجتماعی زن و مرد تعیین می‌شد. بر این اساس، خدایان مرد از هر نظر بزرگ شدند، در حالی که الهه‌های زن به عنوان حیله‌گر، دزد و اهریمن نشان داده شدند. راهبان سومری برای این‌که نفوذ زنان در جامعه را بشکنند، می‌دانستند که قدرت خشونت به تنهایی کافی نیست، بنابراین به عقل و فرهنگ زنان حمله کردند. از این رو پایه و اساس اولیه‌ی خشونت را از منظر تاریخی بنا نهادند. در نتیجه‌ی این امر، ذهن ایدئولوژیک مردسالار هژمون‌گرایی در تمامی عرصه‌های زندگی مستقر شد. تفکر حاکم و‌‌‌ سلطه‌گر مرد برای این‌که زنان را تحت حاکمیت خود درآورند به عنوان یک سیاست اساسی برای شرکت دادن زنان در سیستم خود این کار را انجام دادند.

این سیستم با مدرنیته‌ی سرمایه‌داری بیش از پیش عمیق‌تر شد، به یک سیستم تبدیل شد و از نظر ایدئولوژیک به قتل ‌‌و کشتار زنان تبدیل شد. این سیستم از سر گرفته تا پای زنان را به ابزاری برای سود و قدرت خود تبدیل کرد. فرهنگ تجاوز کردن از چنین عمق تاریخی برخوردار است. بنابراین خشونت فقط از نظر جسمی و روحی صورت نمی‌گیرد. با تمدن و مدرنیته‌ی سرمایه‌داری که آخرین سطح آن است، به فرهنگ زندگی تبدیل شده است. سیستم و ذهنیت قاتل و کشنده‌ و حاکم و قدرتمند مرد که بر تمامی عرصه‌های زندگی تأثیر گذاشته است، همان رویکرد هژمون‌گرایی مردانه را علیه زنان در همه جا نشان می‌دهد. می‌توان گفت رفتار و ذهنیت جنسیت‌گرایانه‌ی اجتماعی در تمامی عرصه‌های زندگی گسترش یافته است، به ذهنیتی تبدیل شده است که زندگی، دیدگاه‌، گفتار، افکار و احساسات هر زن و مردی را تعریف می‌کند. سیستم مردسالاری برای این‌که بتواند خود را سرپا نگه دارد، زن برده را آفرید و می‌خواهد موجودیت خود را در شخص آن‌ها ادامه دهد.

از گذشته تا این دوران، در هر مکان و زمانی، زنان هدف سیاست‌های خشونت‌آمیز سیستم هژمون‌گرای مردان قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت زندگی هر زن و مردی را تعریف می‌کند، تحت عنوان مدرنیته، جای خود را در ذهنیت جامعه باز می‌کند و به سبک و‌ شیوه‌ی زندگی تغییر می‌یابد.

هیچ سیاست خشونت‌آمیزی وجود ندارد که فاشیسم حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی آن را امتحان نکرده باشد

به ویژه فاشیسم حزب عدالت و توسعه(آ‌ک‌پ)-حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) در سال ۲۰۱۴ به نام «طرح شکست» برای شکست دادن جنبش ما در زندان‌ها از تمامی شکل‌ها و اشکال خشونت‌آمیزی علیه رفقای زن ما استفاده کرد. تمامی زندان‌ها براساس الفبای ترک ساخته شده‌اند، به مکانی برای شکنجه و مرگ تبدیل شده‌اند. زندان‌هایی که تازه تأسیس شده‌اند به شکنجه‌گاه و قتل‌گاه رفقای زن ما تبدیل گشته‌اند. همانطور کە فاشیسم آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ در زندان‌ها رفقای زن ما را به قتل می‌رساند و برای این‌که بر جنایت نگهبانانش سرپوش بگذارد، اعلام می‌کند که آنان خود را کشته‌اند، در طول تاریخ نیز زنانی به نام‌های پاتریا، مینروا‌ و ماریا تریزا‌، به عنوان خواهران میرابال شهرت دارند، کە پس از آن‌که به دیدار همسرانشان رفتند، از سوی حکومت فاشیست مورد تجاوز قرار گرفتند و به شکلی وحشیانه به قتل رسیدند. برای سرپوش گذاشتن بر جنایات دولت فاشیست، طوری نشان دادند که انگار این زنان در یک حادثه‌ی رانندگی جان باخته‌اند.

برای پنهان کردن فاجعه‌ی خواهران میرابل و سرپوش گذاشتن بر جنایت مردان، دولت فاشیست تروخیو در آن زمان ادعا کرد که خواهران میرابل پس از آزادی از زندان در یک حادثه‌ی رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. اما خواهران میرابل به عنوان زنان شجاعی که با ستم رژیم فاشیستی مبارزه کرده و در زندان مقاومت بزرگی را از خود نشان دادند، اسمشان در صفحات تاریخ نگاشته شده است. این رویداد در ۲۵ نوامبر در سراسر جهان به روز حمایت و مبارزه با خشونت علیه زنان تبدیل شد.

تمامی زنان را به اتحاد فراخواندند

در ۲۵ نوامبر زنان سراسر جهان به عنوان روز اتحاد و مبارزه با خشونت علیه زنان گرد هم جمع می‌شوند. ما امروز از تمامی زنان می‌خواهیم که پیرامون کارزار «آزادی برای رهبر آپو، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» جمع شوند و برای توسعه‌ی مبارزه و مقاومت رفقای زن که در زندان‌های دولت فاشیست با خشونت روبرو هستند، متحد شوند.