مادران صلح کوردستان: دیگر بس است، تا کی در برابر ظلم سکوت کنیم؟!

در بیانیه‌ی مادران صلح کوردستان آمده است: از تمامی مردم قهرمان کوردستان و ایران می‌خواهیم که در این بزنگاه ظلم و تاریکی خانواده داغدیده ژینا که در تهران به دست دستگاه سرکوب حکومت به قتل رسیده را تنها نگذاریم. 

مادران صلح کوردستان با صدور بیانیه‌ای قتل ژینا امینی از سوی رژیم ایران را بشدت محکوم کرده و خواستار حضور عموم جامعه در اعتراضات سراسری به قتل سیستماتیک زنان شده است.

متن بیانیه مادران صلح کوردستان به شرح زیر است:

"مردم قهرمان کوردستان، همانطور که می‌دانید ژینای۲۲ ساله کوردستان در تهران و به دست نیروهای سرکوبگر و خودکامه گشت ارشاد بازداشت و بعد از دو ساعت با جمجمه شکسته از بازداشتگاه به بیمارستان و متاسفانه بعد از سه روز جان عزیزش را از دست داد.

ما مادران آشتی از تمامی مردم قهرمان کوردستان و ایران می‌خواهیم که در این بزنگاه ظلم و تاریکی خانواده داغدیده ژینا که در تهران به دست دستگاه سرکوب حکومت به قتل رسیده را تنها نگذاریم. 

ما مادران صلح کوردستان که هر کدام به نوعی توسط حکومت فرزندانمان اعدام و یا مورد ناپدید سازی قهری قرار گرفته و در گورهای بی نام و نشان دفن شده با خانواده ژینای عزیز و مردم سقز همیشه قهرمان اعلام هبستگی کرده و از تمامی انسان‌های آزاده می‌خواهیم که دیگر بس است! تا کی در برابر ظلم سکوت کنیم! تا کی در شکنجه‌گاها فرزندانمان که عزیزترین سرمایه های زندگیمان هستند را از ما بگیرند!

در این روزگار تلخ گرانی، سرکوب، بیکاری، فقر، اعتیاد که جامعه را فرا گرفته ننگ است که در برابر این همه ظلم و بی‌عدالتی کشتار سکوت کنیم.

روزی نیست که در کوردستان جوانان ما به خاک و خون کشیده نشوند، اگر دانشجو باشی به جرم انتقاد کشته می‌شوید. اگر معلم باشی مانند فرزاد کمانگر شکنجه و زندانی اعدام  می‌شوی. اگر کارگر باشی باز به همان سرنوشت دچار می‌شوید، اگر روزنامه‌نگار باشی قلمت را می‌شکنند، شکنجه و زندانیت می‌کنند و اگر تن به خودفروشی ندهید به دنبال یک لقمه نان به کولبری روی بیاوری با شلیک مستقیم به خاک و خون کشیده می‌شوی.

اگر زن باشی و برای حقت مبارزه کنی مانند زینب جلالیان زندانی و شکنجه می‌شوی. کافیست زن باشی تا به سرنوشت شلیر و ژیناها دچار شوی.

پس دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم و سکوت کردن به معنای همسویی با این جانیان است.

به امید روزی که تمامی مادران در زیر سقف کوچک خانه‌هایشان فرزندانشان را با آرامش و امید بزرگ کنند."