هوش مصنوعی: من آینده هستم، پیشگو و راستگو

هوش مصنوعی که در سال‌های اخیر زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده، دستمایه یک رمان کوردی ۳ جلدی شد. نویسنده احمد صدف، توسعه فناوری را با زبان رمان توصیف کرده است.

هوش مصنوعی که در سال‌های اخیر نقش مهمی در زندگی مردم داشته است، در عین حال باعث ترس و نگرانی در مورد تأثیر آن بر زندگی آینده افراد نیز شده است.
این پیشرفت فناوری، موضوع یک رمان کوردی ۳ جلدی شد.
جلد اول کتاب با عنوان‌«Ez pêşeroj im»‌(من آینده هستم‌) منتشر شد.
نویسنده اثر خود را به شیوه‌ای تخیلی در مورد توسعه فناوری در آینده خلق کرده است.
توسعه فناوری و قرار گرفتن ربات‌ها در زندگی مردم و همچنین جستجوی افراد برای یافتن حیات در سیاره‌ای دیگر در آینده، موضوعاتی هستند که در این جلد در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
شخصیت‌های اصلی نویسنده در این جلد همگی ربات هستند. ربات‌ها تلاش می‌کنند دنیایی دموکراتیک و عاری از جنگ بسازند!
آنها گاهی خواننده را به هزاران سال قبل می‌برند، گاهی کوه‌های کوردستان می‌شوند و شاهد ۷۴ «فرمان» بر علیه ایزدی‌ها می‌شوند و گاهی آینده می‌شوند و زندگی جدیدی در سیاره‌ای دیگر به آنها عرضه می‌شود.
نویسنده جلد اول رمان خود را به دختران، زنان و کودکان ربوده شده توسط داعش و نجات یافتگان تقدیم می‌کند.
جلد دوم رمان هم در مورد علوم مدرن، جامعه، تاریخ، فرهنگ، سیاست و جغرافیای نوین توسط نویسنده احمد صدف با نام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌«Pêşgo» ‌(پیشگو‌) منتشر شد.
در این جلد به مفاهیمی همچون مقاومت، باور، امید، عزم، وفاداری و حقیقت پرداخته شده است.
نویسنده با اشتیاق فراوان اهمیت هوش مصنوعی را برای بشریت نشان می‌دهد.
جلد سوم رمان هوش مصنوعی نویسنده احمد صدف با نام ‌‌‌‌«Rastgo» ‌(راستگو‌) هم منتشر شده است.