موزیک ویدئوی جدید گروه ‌«آواز چیا‌» برای گرامی‌ داشت یاد شهدای ماه می

گروه آواز چیا برای گرامی‌ داشت یاد شهدای ماه گولان یک موزیک ویدئوی جدید منتشر کرد.

گرامی‌ داشت یاد شهدای ماه می

دو آهنگ در شخص شهید هوزان مزگین، شهید سفقان و شهید قاسم انگین برای تقدیم به تمام شهدای ماه گولان آماده شده است، این آهنگ‌ها از سوی آواز چیا سروده شد‌ند.