ابرو گونای: صدای خود علیه جنگ و منزوی‌سازی در امرالی را بلندتر خواهیم کرد

سخنگوی ه.د.پ از تصمیم ه‌.د.پ به برگزاری گردهمایی‌ در مخالفت با جنگ در روزهای ششم و هفتم آگوست در استانبول خبر داد و گفت ما در این گردهمایی صدای خود علیه جنگ و منزوی‌سازی در امرالی را بلندتر خواهیم کرد.

ابرو گونای، سخنگوی حزب دمکراتیك خلق‌ها، در یک کنفرانس خبری خطاب به سران ترکیه گفت ممکن نیست در برابر انزوای امرالی سکوت کنیم. او آنچه که ترکیه علیه رهبر اوجالان در امرالی انجام می‌دهد را غیرقانونی، فاشیستی و ظالمانه خواند و گفت ما صدایمان را بلندتر می‌كنیم.

سخنگوی ه.‌د.‌پ در این کنفرانس خبری که در شهر آمد برگزار شد ابتدا به سالگرد نسل‌کشی ایزدیان شنگال اشاره کرد و گفت این نسل‌کشی وحشیانه که تاریخی دردناک دارد را به شدت محکوم می‌کنیم.

او گفت حملات، قتل عام و نسل‌کشی در این سرزمین‌ها به ایزدی‌ها محدود نمی‌شود و  از جمله هر روز دوستان و نمایندگان حزب ما نیز با توطئەهایی مانند پرونده کوبانی توسط قوه قضائیه ترکیه کاملا غیرقانونی به گروگان گرفته میشوند.

ابرو گونای از تصمیم ه‌.د.پ به برگزاری گردهمایی‌ در مخالفت با جنگ در روزهای ششم و هفتم آگوست در استانبول خبر داد و گفت ما در این گردهمایی صدای خود علیه جنگ و منزوی‌سازی در امرالی را بلندتر خواهیم کرد.

سخنگوی ه‌.د.‌پ قطع ماههای طولانی ملاقات با رهبر اوجالان را زیر پا گذاشتن همه قوانین جهانی خواند و گفت دولت ترکیه یک بازیگر سیاسی دارای پروژه چارەیابی برای مسائل کشور را مانند دزدان دریایی در یک جزیره حبس کرده و این چیزی نیست که در برابرش سکوت کنیم.