پیروزی دَم پارتی در چندین شهر جشن گرفته شد

پیروزی دَم پارتی در انتخابات محلی، در چندین شهر جشن پیروزی برگزار شد.

حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در شهرهایی که در انتخابات پیروز شده بود، جشن پیروزی را برگزار کرد، به این مناسبت در شهرهای آگری و سِرت و موش و ارزروم‌ جشن گرفته شد.

در شهر آگری، محمد آکوش‌ و هَزَل آراس رؤسای مشترک شهرداری به سخنرانی پرداختند، اعلام نمودند، خلق تاریخ تازه‌ای را رقم زدند و پاسخ دشمنان را دادند.

در مراسم جشن شهر سِرت شعار «زنده باد رهبر آپو» و «ژن، ژیان، آزادی» و «زنده باد مقاومت زندان» سرداده شد، سپس رؤسای مشترک دَم پارتی در شهر سِرت از خلق تشکر کردند. در این مراسم صباحت‌ ساریتاش اردوغان نماینده‌ی پارلمانی دَم پارتی به اعتصاب غذای زندانیان توجه کرد و گفت: «قدرت شما انزوای آقای اوجالان را رفع خواهد کرد. ما شور و اشتیاق و قدرت سِرت را بە ۴ آوریل تقدیم می‌کنیم.»

‌در مراسم جشن پیروزی منطقه‌ی ملازگر واقع در موش، گلستان اوزل‌ و احمد کنعان تورکر‌ رؤسای مشترک شهرداری این پیروزی را به عنوان «اراده و پیروزی خلق» بیان کردند.

در مراسم جشن ارزروم، بهار گوکسو و فواد توتکون‌ رؤسای مشترک شهرداری اعلام کردند، با وجود تمامی فشارها و زورگویی‌ها پیروز شدیم.