راهپیمایان آزادی یاد اشرف آنیک را بر مزارش گرامی داشتند

راهپیمایان آزادی یاد اشرف آنیک را بر مزارش گرامی داشتند که یکی از ۴ نفری بود که خود را در زندان آمد سوزاند، راهپیمایان گفت: «آتشی که آن‌ها برافروخته‌اند، تا رسیدن به هدف ادامه خواهد داشت.»

سیاستمداران و نمایندگان سازمان‌های توده‌ای دمکراتیک که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد «راهپیمایی بزرگ آزادی» را آغاز کرده‌اند، در منطقه‌ی ویرانشار روحا چند دیداری را انجام دادند.

راهپیمایان آزادی بر مزار اشرف آنیک رفتند که در زندان شماره ۵ آمد در ۱۷ می ۱۹۸۲ همراه با فرهاد کورتای ‌و محمود زنگین و نجمی انور پیکر خود را آتش زند. راهپیمایان بر مزار وی گل قرار دادند.

آزادی عبدالله اوجالان

علی بوزان نماینده‌ی پارلمانی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) اعلام کرد که آتشی که آن‌ها برافروخته‌اند، هنوز ادامه دارد و گفت: «آن آتشی که برافروخته‌اند، امروز از طریق اعتصاب غذای زندانیان و تحصن برای عدالت مادران ادامه دارد. ما می‌گوییم، آتشی که آن‌ها برافروخته‌اند، تا رسیدن به هدف ادامه خواهد داشت. تا آزادی آقای اوجالان ادامه خواهد داشت.»

سپس به دیدار طاهر تمل رفتند که پس از ۳۰ سال از زندان آزاد شد. تمل به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و به اهمیت این راهپیمایی اشاره کرد و برای این هیئت آرزوی موفقیت کرد.

سپس به دیدار ایوب گول رفتند که پس از ۲۶ سال در جولای ۲۰۱۹ از زندان کارابوک آزاد شده بود. گول به اهمیت اعتصاب غذای زندانیان اشاره کرد و خواستار صیانت از این فعالیت شد.