سرکوب سیاسی؛ ۱۲ نفر دستگیر شدند

در عملیات سرکوب سیاسی در ماردین و شرناخ، ۱۲ نفر دستگیر شدند.

صبح امروز در مناطق آرتوکلو و کرابون استان ماردین و در منطقه هزخ شرناخ در سرکوب سیاسی و یورش به منازل؛ ۱۲ نفر دستگیر شدند.

در یورش به منازل در اورتوکلوی ماردین، رمضان، عگید و هیژا کالکان از یک خانواده و هیویدار و بیریوان تاش نیز دستگیر شدند. همچنین فرات آکار و روژهات آلتاش نیز در همین منطقه دستگیر شدند و طبق معلومات رسیده، دستگیرشدگان برای تحقیق به آمد منتقل می‌گردند؛ زیرا این عملیات سرکوب به دستور دادستانی کل ترکیه در آمد و درباره کنگره شورای جوانان ه.د.پ انجام می‌گیرد.

بعلاوه در کربوران نیز مروه اوگوز و یک فرد دیگر که هویتش مشخص نیست، دستگیر شدند.

از طرف دیگر ۱۷ نفری که دیروز در ماردین دستگیر شده بودند، تاکنون در مرکز پلیس زندانی‌اند.

شرناخ

در راستای یورش‌های پلیس دولت ترکیه به منازل شهروندان، در منطقه هزخ شرناخ نیز هر یک از جوان کاراویش، امید گچگل و یوسف کارگول دستگیر شدند. افراد دستگیرشده به مرکز پلیس این منطقه برده شده‌اند.