زیلان وژین: نوروز روح ملی و وحدت ملی است

رئیس مشترک پژاک زیلان وژین با پیامی تصویری فرا رسیدن نوروز را تبریک گفت و اعلام کرد: آتش نوروز ابتدا بر فراز کوه‌های زاگرس افروخته شد و نماد اتحاد اقوام آریایی و میترایی است.

رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) زیلان وژین با پیامی تصویری فرا رسیدن نوروز را به خانواده‌های شهدا به ویژه مادران شهدا و بنیانگذار فلسفه آزادی ژن، ژیان، ئازادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تبریک گفت. وژین گفت: برای خلق کورد، نوروز امسال و سال نو 2723 کوردی سال تعیین‌کننده‌ای است و برای خلق‌های ایران به طور کلی، سال نو 1402 هجری قمری سال تقویت روحیه وحدت است؛ خلق ما در روژهلات کوردستان نیز باید همین طور نوروز را ارزیابی و در گسترش اتحاد خلق‌های ایران تلاش کنند.

نوروز نماد وحدت ملی، مقاومت و همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها است. انقلاب ژن، ژیان، ئازادی مهر خود را بر سال 2722 زد و آنها باید سال 2723 نوروز و سال نو را با پیروزی انقلاب ژن، ژیان، ئازادی زنان تاج‌گذاری کنند و از ارزش‌ها و دستاوردهای مشترک‌شان صیانت بعمل بیاورند.

زیلان وژین، ابتدا سال نو 2723 را که از آن بعنوان "پنجاه و یکمین نوروز رهبر آپو" عنوان کرد به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، به کوردها و کوردستانیان تبریک گفت. وی همچنین نوروز را به خانواده‌های سرافراز شهدای جنبش آزادی، خانواده‌های شهدای انقلاب ژن، ژیان، ئازادی و زنانی که در فعالیت‌های 8 مارس و در میدان‌های مبارزه حضور فعال داشتند، تبریک گفت و ادامه داد: یاد و خاطره شهدای جنبش آزادی خلق کوردستان را گرامی می‌دارم. نوروز سال نو خلق کورد و خلق‌های ایران است. خلق ما و خلق‌های ایران شرایط بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند و در حالی به استقبال سال نو می‌روند که انقلاب ژن، ژیان، ئازادی شش ماه خود را با همه سختی‌ها پشت سر گذاشته است، از این رو پیشاپیش سال نو را به همه خلق‌های ایران تبریک می‌گویم. امیدواریم در کنار هم بتوانیم با موفقیت به اهدافی که پیش روی خود قرار داده‌ایم دست یابیم و امسال سال پیروزی انقلاب ژن، ژیان، ئازادی در روژهلات کوردستان و ایران گردد که امروز خاورمیانه و کل جهان پیشاهنگی می‌کنند.

نوروز 2723، نوروز رهبری است

ما در سال نو 2723 چه به عنوان جنبش و چه به عنوان خلق وظایف و مسئولیت‌های زیادی داریم. وظیفه اخلاقی، وجدانی و ملی ما قبل از هر چیز آزادی جسمانی رهبر آپو است. در سال 2723 باید بیش از هر سالی فعالیتهای خود برای آزادی رهبر آپو را گسترش دهیم و مبارزه خود را بالاتر و قویتر کنیم. تا زمانی که رهبر آپو از این وضعیت رهایی یابد، مبارزه ما باید ضعیف و متوقف نشود. بنابراین ما به عنوان جنبش آزادی بیش از هر زمان دیگری وظایف و مسئولیت داریم. ما باید مبارزه خود را برای آزادی جسمانی رهبر آپو در همه عرصه‌های قانونی، حقوقی و سیاسی تشدید کنیم. اساسا نوروز، نوروز رهبری است. رهبر آپو پنجاه سال پیش با تأسیس یک سازمان انقلابی به استقبال نوروز رفت. این سازمان یگانه امید خلق کورد و میلیون‌ها ملیت آزادی‌خواه و ستمدیده تبدیل شده است و از این رو نوروز اولین تولد و ظهور رهبر آپو و تأسیس ملت دموکراتیک مبتنی بر آزادی زنان است. بنابراین، نوروز روز اعلام نظام کنفدرالیسم دموکراتیک است که امیدها و آرزوهای خلق را برآورده خواهد کرد.

تقویت وحدت ملی و روحیه مقاومت

ما در سال 2723 وظیفه و مسئولیت مهمی داریم که شامل اتحاد کوردها و مبارزه مشترک است. امسال صدمین سالگرد پیمان لوزان است که هدف آن نابودی و متفرق ساختن کوردها بود. بنابراین ما باید وحدت ملی خود را تقویت کنیم. در این مرحله، بیش از هر زمان و بیش از هر سال دیگری، باید مبارزه خود را برای ایجاد وحدت ملی پیش ببریم.

اگرچه خلق ما وحدت ملی خود را از طریق مواضع، صیانت از یکدیگر و مبارزات خود بنا کرده‌اند، اما به عنوان احزاب سیاسی، بایستی همه فعالیت‌ها و مبارزات خود را بر اساس وحدت ملی و نماد سیاست ملت دموکراتیک پایه‌گذاری کنیم و سیاست اشغالگری دشمن را که هدف آن آسمیلاسیون و نابودی است را شکست دهیم. از آنجا که معاهده لوزان یک معاهده نابودسازی و متلاشی کردن خلق کورد بود، باید بتوانیم سال نو را با مبارزه مشترک و روحیه وحدت جشن بگیریم. اساسا خود نوروز، روح ملی و وحدت ملی است. بنابراین، مهم است که سال جدید 2723 را به سال وحدت ملی در نماد سیاست دموکراتیک مبدل کنیم.

نوروز روح وحدت ملت‌هاست

رئیس مشترک پژاک؛ زیلان وژین در بخشی دیگر از پیام خود بر اهمیت سال نو برای خلق کورد و خلق‌های منطقه تاکید کرد و افزود: امسال سال بسیار مهمی است. همه برنامه و پروژه‌هایی دارند و ما نیز پروژه و سیاست دموکراتیکی داریم که باید توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم. مبارزات رهبر آپو برای خلق و بشریت ما نیم قرن است که ادامه دارد و ما پروژه‌ها و سیاست‌های خود را داریم. ما در عرصه سیاسی خط سوم داریم و باید مبارزه خود را در خط سوم بالا ببریم و بر این اساس باید روحیه ملی و روحیه وحدت خلق‌ها را ایجاد کنیم.

خلق ما در روژهلات کوردستان باید در سال جدید اتحاد خود را با سایر ملت‌های داخل ایران گسترش دهند

در حالی که خلق ما در باکور کوردستان با وجود سیاست نسل‌کشی و امها توسط دولت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ به پیشواز نوروز می‌روند، اما در آغاز سال جدید در آن منطقه از کوردستان خلق ما با یک فاجعه دردناک مواجه شدند و بهمین دلیل در شرایطی چنین دردناکی قرار دارند. در روژآوای کوردستان نیز وضعیت همینطور است.

در روژهلات کوردستان شرایط سخت‌تر است و خلق در بحبوحه انقلاب ژن، ژیان، ئازادی هستند. این امر مستلزم مبارزه و مقاومت بی‌سابقه است. این مبارزه‌ای که ایجاد شده، هم موفقیت و هم دستاوردهای بسیاری به بار آورده است و هر سختی مبارزه موفقیت بزرگتری ایجاد می‌کند. خلق ما در باکور کوردستان در میان درد و رنج زیادی بسر می‌برد، اما باید این درد را به خشم و سازماندهی بزرگتری علیه دشمنان و اشغالگران کوردستان که می‌خواهند به نابودی و تجزیه کوردستان ادامه دهند تبدیل کنیم.

مبارزات روژهلات کوردستان (و ایران) شش ماه پشت سر گذاشت. شش ماه فعالیت خستگی ناپذیر و انقلاب ژن، ژیان، ئازادی که مهر خود را بر سال 2722 زد و وارد سال 2723 شد و بدین ترتیب شور و نشاط را در خلق کورد و سراسر جهان ایجاد نمود و امید و عزم مبارزه‌ای عظیم را در بین زنان بوجود آورد. روح تازه‌ای به پیکره انقلاب آزادی زنان و آزادی جامعه بخشید و با چنین شور و هیجانی به پیشوازی سال نو نوروز می‌رود.

خلق ما در روژهلات کوردستان باید در سال نو اتحاد خود را با سایر ملت‌های داخل ایران گسترش دهند و بدین وسیله به هدف آزادی و پیروزی دست یابند. زیرا بدون دموکراتیزه کردن ایران و بدون حل مسئله خلق‌های ایران، مسئله کرد در ایران حل نخواهد شد. راه حل در اتحاد خلق نهفته است. آزادی کوردستان و دستیابی به حقوق مشروع خلق ما در دموکراتیزه کردن ایران و مسئله خلق‌های ایران ایجاد می‌شود.

جامعه از دیرباز مقاومت‌های بزرگی انجام داده و نوروز را به نماد وحدت خلق‌ها و وحدت ملی مبدل کرده است

اتحاد خلق ما در روژهلات کوردستان با خلق‌های فارس، بلوچ، آذری، عرب، گیلک و... سیاست تفرقه‌افکنی و نابودی خلق‌ها توسط رژیم فاشیستی ایران را شکست داد. از این رو، آنچه را که رژیم سال‌ها با سیاست نابودی، اعدام، انحلال و ارعاب در تلاش برای ایجاد آن بود، (خلق‌ها) به تدریج با انقلاب فکری و اخلاقی‌شان آنرا متلاشی کردند، رنج، زحمت و هزینه‌هایی که برای آزادی و دموکراسی هزینه کردند ارزشمند بوده و این رنج و بها دستاورد و ارزش‌های مشترک خلق‌ها هستند، بنابراین، صیانت بعمل آوردن از آنها در سال نو 2723 امری مهم است و باید در سال 2723 مبارزه برای آزادی و دموکراسی را قطعا تقویت و گسترش دهیم.

خلق ما این اراده و عزم را دارند که با مبارزه خود به همه سیاست‌های نژادپرستانه، تمرکزگرا، مردسالار، ملی‌گرا، دین‌گرا و مذهب‌گرا پایان دهند. خلق ما باید هم مبارزه خود را علیه ملی‌گرایی تقویت کنند و هم در برابر سیاست تفرقه‌افکنی بسیار آگاهانه عمل کنند. بسیاری از نیروها خواهان ترویج سیاست‌های ملی‌گرایانه در میان ملت‌ها هستند. پنجاه سال است که مبارزه آزادی وجود دارد و این مبارزه پیشینه‌ای دارد، این را مبنای مبارزه و پروژه خود قرار دهید و سیاست‌های ملی‌گرایی، دولت‌گرایی و تمرکزگرایی را نابود کنید.

جامعه از دیرباز مقاومت‌های بزرگی انجام داده و نوروز را به نماد وحدت خلق‌ها و وحدت ملی مبدل کرده است. خلق ما امسال باید به همین شکل از نوروز و دستاوردهای ملی آن استقبال کنند. در مورد سایر ملل ایران هم بدین شکل است و باید مبارزه خود را با شکست دادن ضحاک و نمرودهای معاصر بالا ببرند.

باید با شعار مقاومت زندگی است به استقبال نوروز 2723 بروند. در عین حال بسیاری از افراد جامعه ما مهاجر به کشورهای اروپایی بوده‌اند و نوروز امسال برای آنها معنادار است. آنها باید با فعالیتهای مختلف با شعار "نوروز مقاومت است و مقاومت زندگی است" و یکی‌کردن آن با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" نوروز را جشن بگیرند.

پیام خلق ما در اروپا برای میهن بسیار مهم است. با صیانت کردن آنها از انقلاب ژن، ژیان، ئازادی و حمایت و فعالیت‌های مختلفی که در 8 مارس نشان دادند، سمینارها، تریبون‌ها و فعالیت‌های آنها بسیار معنادار بود و باید با تجمعات قوی‌تری به استقبال نوروز و سال نو بروند. همانطور که خلق ما در باکور کوردستان در شمزینان پیام وحدت ملی دادند، جایی که رهبری، مبارزات آپویی را در آن شعله‌ور ساخت.

آنها باید نوروز را به طور گسترده‌تر و در میادین جشن بگیرند

خلق ما در روژهلات کوردستان باید با برافروختن آتش نوروز پاسخ سلام خلق ما در باکور کوردستان را بدهند. خلق ما در شهرهای سنه، جوانرو، مهاباد، کرماشان، قروه، بیجار، همدان، کامیاران، ماکو، سلماس، خوی، ارومیه، بوکان، دیواندره و به ویژه سقز باید با روحیه انقلاب ژن، ژیان، ئازادی، جشن نوروز و انقلاب ژن، ژیان، ئازادی را یکی کرده و بر آمد، شمزینان، روحا، جزیره، هولیر، سلیمانی، قامشلو، حسکه و کوبانی درود بفرستند. باید به زنان مبارزی که در اقصی نقاط کوردستان و جهان صدای انقلاب ژن، ژیان، ئازادی در روژهلات کوردستان و ایران شده‌اند سلام کرد، خلق ما باید با این روحیه از نوروز استقبال کنند و به مبارزه مشترک درود بفرستند. خلق‌های آریایی فرهنگ میترایی دارند. نوروز نماد جامعه زاگرس‌نشینان است. جامعه ایران خلق‌هایی آریایی هستند و اولین آتش نوروز در کوهستانهای زاگرس افروخته شد. باید نوروز را به بیرون از محدوده خانه‌هایشان بیاورند. زیرا این سیاست دولت و رژیم اشغالگر ایران است که نوروز را به خانه‌ها، حیاط‌ها، درها و پشت بام‌ها محدود کرده است، باید نوروز را به شکل گسترده‌تر و در میدان‌ها جشن بگیرند و آن را پایه‌ی وحدت و مقاومت قرار دهند.