۲۰۱۷/۲/۲۴

صدور حکم بازداشت مجدد ادریس بالوکن از سوی دادستانی ترکیە

دادستانی ترکیە برای ادریس بالوکن کە چند روز پیش از زندان آزاد شدە بود حکم حبس صادر کردە است

جمعه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۵۰
آمد - خبرگزاری فرات

دادستانی ترکیە برای ادریس بالوکن کە چند روز پیش از زندان آزاد شدە بود حکم حبس صادر کردە است

 

با اعتراض دادستان جمهوری ترکیە اولین دادگاە کیفری شهر آمد حکم بازداشت ادریس بالوکن نمایندە حزب دمکراتیک خلق‌ها را صادر کرد.

 

ادریس بالوکن نمایندە حزب دمکراتیک خلق‌‌ها در مجلس ترکیە و یکی از اعضای هیئت امرالی روز سی‌ام ژانویە (١٧ روز پیش) از زندان آزاد شدە بود.

 

اعلام شد کە بالوکن در روزهای اخیر بە دلیل بیماری در پشت خود تحت عملیات جراحی قرار گرفتە است.