۲۰۱۷/۲/۲۴

شهرداری شهرک میکس را قیم آ.ک.پ غصب کرد

حکومت آ.ک.پ کودتای سیاسی خود را تداوم می‌بخشد و در همین این راستا برای شهرداری شهرک میکس در استان وان نیز قیم تعیین نمود

جمعه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۹:۳۹
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

حکومت آ.ک.پ کودتای سیاسی خود را تداوم می‌بخشد و در همین این راستا برای شهرداری شهرک میکس در استان وان نیز قیم تعیین نمود

 

شب گذشته استاندار وان به‌عنوان قیوم بر شهرداری شهرک میکس از طرف حکومت آ.ک.پ منصوب گردید. وزارت کشور ترکیه محمد غریب آیکوت ریاست‌مشترک شهرداری منتخب خلق حزب مناطق دمکراتیک خلق‌های این شهرداری را از وظیفه خود برکنار کرد و به جای وی استاندار استان وان را به‌عنوان قیوم بر این شهرداری منصوب نمود.

 

۱۳ شهرداری استان وان از طرف حکومت آ.ک.پ غصب شده است.