'انجمن آزادی' اطلاعات داخلی آلمان را به دادگاه کشاند

انجمن آزادی که فعالیت‌های مشاوره‌ی حقوقی به کوردهای مقیم آلمان می‌دهد سازمان اطلاعات آلمان را به دلیل تلاش برای به انزوا کشاندن کوردها به محکمه کشیده است

   انجمن آزادی در شهر کلن کشور آلمان از چند سال پیش به کوردهای مقیم آلمان مشاوره حقوقی می‌دهد. فعالیت اصلی این انجمن فراهم کردن حق دفاع از فعالان مدنی و سیاسیست که در دادگاهها مورد محاکمه قرار می‌گیرند. این انجمن برای پایان دادن به محدودیت‌ تحمیلی بر کوردها و علیه سیاست به انزوا سوق دادن آنها فعالیت می‌کند.

   انجمن آزادی باوجود اینکه طبق مبانی قانونی آلمان تأسیس شده است اما اعضای آن از سال ٢٠١۵ به بعد از سوی سازمان اطلاعات داخلی به حاشیه رانده شده‌‌‌اند.

   در گزارش سالانه سازمان اطلاعات داخلی آلمان نام انجمن آزادی در لیست "رادیکالهای خارجی" ذکر گردیده است. انجمن آزادی از ژوئن ٢٠١۵ و همزمان با انتشار این گزارش شکایتی را علیه سازمان اطلاعات قانون اساسی تنظیم کرد. دادستانی پس از مطالعه پرونده تصمیم به برگزاری اولین جلسه دادگاه سازمان اطلاعات قانون اساسی در دادگاه اداری برلین گرفته است.

   انجمن آزادی قبل از آغاز جلسه دادگاه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که گزارش‌های منتشر شده طی سالهای اخیر در مورد انجمن آزادی ناحقی بوده و سازمان اطلاعات نباید بیش از این آنان را تحت کنترل قرار داده و مانع فعالیتشان شود. انتظار می‌رود دادگاه فردا حکم خود را در مورد پرونده انجمن آزادی صادر کند.