در برمن راهپیمایی علیه فاشیسم انجام شد

در شهر برمن آلمان راهپیمایی علیه فاشیسم برگزار گردید

  راهپیمایی از ۴ منطقه آغاز شد و ۵ هزار تن در آن شرکت کردند. کردستانیان برمن با قدرت در این راهپیمایی شرکت کردند.

  نماینده‌ی کمیته‌ی تدارکات این راهپیمایی اعلام کرد، انتخابات محلی ایالت برمن نزدیک است، هر دو حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان و خشم شهروندان، تهدید برای جامعه هستند.

  دیلان کوچ از طرف کردستانیان به سخنرانی پرداخت و اعلام کرد، کردها به خوبی معنی فاشیسم را می‌دانند، چون به دلیل این ذهنیت هزاران کرد کشته شده‌اند.

  کوچ به مقاومت اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ اشاره کرد و گفت، آنها از فاشیسم نمی‌ترسند و این مقاومت برای گسترش مبارزات است.

  کوچ همچنین گفت، آقای اوجالان سمبل آزادی است اما انزوایی سخت بر وی تحمیل شده است. وی همچنین اعلام کرد، برای پایان دادن به حصر باید فاشیسم را نابود کرد.

  وی همچنین از همه خواست در انتخابات به احزابی که ذهنیت فاشیسم را دارند رای ندهند.