شیار سرخوبون در برلین مورد استقبال قرار گرفت

شیار سرخوبون که با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱٨/ ۲۶ آذر سال گذشته در استراسبورگ دست به اعتصاب غذا زده بود، از طرف جمعی از کردها در برلین مورد استقبال قرار گرفت

  شیار سرخوبون یکی از ۱۴ مقاومتگر اعتصاب غذا در شهر استراسبورگ فرانسه بود. پس از آنکه به درخواست رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان به اعتصاب غذای خود پایان دادند و پس از انجام معاینات پزشکی، شیار سرخوبون به شهر برلین آلمان بازگشت و از طرف خانواده و هموطنان و میهن‌دوستان مورد استقبال قرار گرفت.

  شیار سرخوبون و رفقایش از ۱۷ دسامبر ۲۰۱٨/ ۲۶ آذر سال گذشته دست به اعتصاب غذا زدند. آنها با درخواست اوجالان در روز ۲۶ مه ۲۰۱۹ /۵ خرداد به اعتصاب خود پایان دادند. سرخوبون پس از پایان دادن به اعتصابش به برلین بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت.

  سرخوبون سپس به مرکز جامعه‌ی آزاد در برلین رفت و در آنجا نیز گروهی از کردستانیان از وی استقبال کردند.

  سپس در هنگام افطار برای حاضرین به سخنرانی پرداخت. وی گفت، در مدت ۱۶۱ روز با اراده و باور به مقاومت ادامه داده اند.

  سرخوبون اعلام کرد، "برای آزادی اوجالان از این به بعد بیشتر تلاش خواهم کرد، چون ما رهبر آپو، حزبمان، خلقمان و شهیدانمان را دوست داریم. هرگز رفقایی را که در هنگام اعتصاب غذا شهید شدند را فراموش نخواهیم کرد. تا آخرین نفس از مقاومتشان صیانت خواهیم کرد".

  سپس مصطفی توزاک یکی از ۴ مقاومتگر اعتصاب غذای برلین که علیه حصر عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده بودند، طی سخنانی گفت، "تلاش و مبارزه برای آزادی اوجالان بدون وقفه ادامه دارد."