ق.س.د: تحرکات اشغالگران ادامه دارد

ق.س.د بیلان شبانه روز گذشته حملات ارتش ترک و تبهکارانش به شمال و شرق سوریه منتشر کرد

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیک در بیانیه‌ای بیلان نبردهای ٢۴ ساعت گذشته در برابر اشغالگران را منتشر کرد

در بیانیه ق.س.د آمده است:

"ارتش اشغالگر ترک تحرکات هوایی را در تمام مناطق ادامه داده است. ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه تل‌تمر با استفاده از پهپادهای بدون سرنشین در روستاهای آسوری نشین به فعالیت تجسسی پرداخت و گروهک‌های تبهکار فعالیت اشغالگرانه در این منطقه را ادامه دادند.

ارتش اشغالگر ترک پس از گشت مشترک با نیروهای روس در مناطق عین عیسی با استفاده از تانک و اسلحه‌های سنگین همچنین شمار زیادی از تبهکارانش در تلاش اشغال منطقه برآمد. ارتش اشغالگر ترک پس از گشتزنی سیلوهای گندم منطقه شرگراک را به تبهکارانش واگذار کرد."