پاکسازی نژادی عفرین از سوی ترکیه بحث روز شورای حقوق بشر سازمان ملل

   جنایت‌های جنگی دولت ترک و تبهکارانش در عفرین مهمترین موضوع دومین روز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود

   جنایت‌های جنگی دولت ترک و تبهکارانش در عفرین مهمترین موضوع دومین روز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود

   از نهم سپتامبر / ١٨ شهریور چهل‌ودومین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در ژنو آغاز شد. در این نشست نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان مورد بحث قرار می‌گیرد، نهادهای جامعه مدنی در این نشست با یادآوری وضعیت جاری در عفرین انتقادهای شدیدی از رژیم اشغالگر ترکیه به عمل آوردند

حقوق در ترکیه مستقل نیست
   قبضه حقوق از سوی رژیم حاکم بر ترکیه از مباحث این نشست بود. در این رابطه اعلام شد که رژیم ترک در لوای 'ترور' هزاران نفر از کوردها را به زندان محکوم کرده است.

   نماینده جنبش همبستگی خلق‌ها علیه نژادپرستی به عملکرد رژیم ترکیه پس از کودتای نظامی ١۵ ژوئیه ٢٠١۶ اشاره کرد. وی گفت:"روئسای مشترک کلانشهرهای وان، مردین و آمد از سمت خویش برکنار شدند و به جای آنان قیم تعیین شده است. و هزاران شهروند کورد زندانی شدند."

   وی با اشاره به اینکه رژیم ترک حیطه حقوق در این کشور را به کنترل خویش درآورده است از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار فعالیت در این زمینه شد.

​​​​​​​سکوت جامعه بین‌المللی غیرقابل پذیرش است
​​​​​​​   تورئو ردکرو به نمایندگی از سازمان آژانس آفریقایی برای توسعه یکپارچه (AAID) به رویدادهای جاری در عفرین تحت اشغال دولت ترک و تبهکاران وابسته به ترکیه پرداخت.

​​​​​​​   ردکرو در سخنان خود گفت:"عفرین هنوز هم تحت اشغال دولت ترکیه و گروهکهای تحت کنترل آن است. سکوت جامعه بین‌المللی در قبال این اشغالگری غیرقابل قبول است."

​​​​​​​   وی افزود:"به دلیل عدم فشار بین‌المللی بر اردوغان و حکومت وی ارتش ترک و گروهکهای تبهکار همپیمان وی به فشار، خشونت و پاکسازی نژادی کوردها در عفرین ادامه می‌دهند. کوردهای عفرین به شیوه‌ای غیرحقوقی بازداشت و شکنجه می‌شوند. [ترکیه و تبهکارانش] برای احداث دیوارهای حائل در اطراف این شهر محله‌ها را تخریب می‌کنند."

پاکسازی نژادی در عفرین صورت می‌گیرد
​​​​​​​   ردکرو سپس اظهار کرد:"به زور خانه و کاشانه کوردهای عفرین را تصاحب کردند. از سوی دیگر به باجگیری از مردم می‌پردازند." وی به نابودی مزارع زیتون عفرین و فروش محصول زیتون دزدیده شده عفرین به اروپا اشاره کرد.

​​​​​​​   ردکرو پاکسازی نژادی عفرین از سوی رژیم ترک را یاداور شد و افزود:"در عفرین پاکسازی نژادی صورت می‌گیرد. نام کوچه‌ها را در راستای سیاست آسیمیلاسیون به اسامی ترکی تغییر داده‌اند. آثار باستانی کوردها را تخریب می‌کنند. قبرستان‌ها را ویران می‌کنند. آثار تاریخی منطقه را تاراج می‌کنند و به شیوه‌ای خارج از معیارهای قانونی در موزه‌های ترکیه به فروش می‌رسانند."

​​​​​​​   ردکرو در ادامه اظهار کرد که هزاران شهروند عفرین به دلیل ظلم دولت ترک مجبور به ترک مناطق خود شده‌‌اند، "باید در قبال اشغال عفرین سکوت نکنید. زیرا محافظت از حقوق بشر وظیفه اخلاقی این شورا است."