کمپین "آزادی برای یوکسک‌داغ و پارلمانتاران محبوس" ادامه دارد

کمپین جمع‌آوری امضا تحت عنوان "آزادی برای یوکسک‌داغ و پارلمانتاران محبوس" در اروپا همچنان ادامه دارد

روز ٢۴ دسامبر ٢٠١٩ جلسه دادگاهی فیگن یوکسک‌داغ رئیس مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها از سر گرفته می‌شود. فعالان حقوق بشر در اروپا کمپینی را تحت عنوان "آزادی برای یوکسک‌داغ و پارلمانتاران محبوس" آغاز کرده‌اند.

این کمپین در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت کشور آلمان، وین پاییخت اتریش، لندن پایتخت انگلیس، پاریس پایتخت فرانسه، برن سوئیس و تعدادی دیگر از شهرهای مهم اروپا همچنان ادامه دارد.

برگزارکنندگان این کمپین بروشورهایی را به زبان‌های محلی هر شهر میان شهروندان، شهرداری‌ها، احزاب، سندیکاها، سازمان‌های زنان، روشنفکران و هنرمندان، نهادهای مدنی توزیع می‌کنند و از آنان خواستار حمایت از این کمپین می‌شوند.

همچنین از ساکنین شهرهای اروپایی خواسته شده تا در ٢٠ دسامبر در مقابل کنسولگری‌های ترکیه در آن شهر و یا در شلوغترین خیابان فعالیت‌های اعتراضی برپا شوند.