ابتکار عمل جوانان دمکراتیک: حمایت از کودکان شنگال و مخمور را گسترش دهیم

ابتکار عمل جوانان دمکراتیک نو اعلام کرد که به شیوه‌ای فعال در کارزار (حمایت از کودکان شنگال و مخمور) می‌پیوندند و برای آحاد جامعه را برای مشارکت در این کارزار فراخواندند.

ابتکار عمل جوانان دمکراتیک نو در بیانیه‌ای اعلام کرد که از کمپین ابتکار عمل صلح و امید در کوردستان (Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan) در راستای پشتیبانی از کودکان شنگال و مخمور حمایت می‌کنند.

روز ١ نوامبر ابتکار عمل صلح و امید در کوردستان در حمایت از کودکان شنگال و مخمور کمپین جمع‌آوری کمک را آغاز کرده بود. این کمپین تا ١٢ دسامبر ادامه دارد و تاکنون کمک‌های بسیاری جمع‌اوری شده است.

ابتکار عمل جوانان دمکراتیک نو (YDG) در بیانیه‌ای با اعلام مشارکت در این کمپین افزود که هدف نه تنها جمع‌آوری کمک‌های لازم، بلکه همزمان رساندن صدای کودکان قربانی جنگ به افکار عمومیست.

در بیانیه YDG به عواقب جنگ ده‌ ساله سوریه بر کودکان و جانباختن ١٢ هزار کودک اهل سوریه در خلال جنگ اشاره شده است.

YDG در ادامه می‌گوید: آمارها بوضوح نشان می‌دهند که میلیون‌ها کودک در نتیجه اهداف و منافع امپریالیستی مجبور به زندگی در مناطق جنگ زده می‌شوند. چشم‌پوشی بر این وضعیت به معنی نادیده‌گرفتن واقعیت‌های مربوط به جنگ است. از یکسو امپریالیست‌ها مدعی می‌شوند که گویا آنان از حقوق کودکان صیانت می‌کنند و از سوی دیگر برای دستیابی به منابع بیشتر به قتل‌عام کودکان می‌پردازند. این وضعیت دورویی امپریالیست‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل وظیفه‌ بزرگی بر دوش ماست. از یکسو باید سیاست‌های جنگ‌طلبانه امپریالیست‌ها را رسوا کنیم و از سوی دیگر جهانی آزاد، عادل و برابر را برای کودکان بیافرینیم.

بر این اساس ما همچون ابتکار عمل جوانان دمکراتیک نو به شیوه‌ای فعال در کمپین 'حمایت از کودکان شنگال و مخمور' که از سوی ابتکار عمل صلح و امید برای کوردستان آغا شده است شرکت می‌کنیم. به این مناسبت از افکار عمومی می‌خواهیم که فعالانه در این کمپین شرکت کنند."