افزایش مخالفت‌های داخلی با تفاهم‌نامه‌ای که سوئد با ترکیه امضا کرد

دانیال ریاضت نماینده پارلمان حزب چپ سوئد گفت: متأسفانه دولت سوئد و سیاستمداران آن فراموش کرده‌اند در سال‌های اخیر با سخنرانی زیر همان پرچم‌ها از روژاوا حمایت کردند. از جنبش که هیچکس نتوانست مانند آن‌ها در برابر حرکت تروریستی داعش بایستد

تفاهم‌نامه‌ای که دولت سوئد با ترکیه برای جلب رضایت اردوغان و رفع انسداد عضویت در ناتو امضا کرد، با واکنش‌های زیادی در داخل این کشور مواجه شده است. حزب چپ سوئد از جمله مخالفان این تفاهم‌نامه بوده و به صراحت معامله بر سر جنبش آزایخواه کوردها برای دستیابی به این تفاهم را زیر سئوال می‌برد. یک عضو پارلمانی این حزب در همین زمینه به سئوالات آرین‌تی‌وی پاسخ داد.

تحصنی طی روزهای اخیر در جزیره گوتلند سوئد برگزار شد. دانیال ریاضت نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد گفت: "هدف اصلی ما این بود قراردادی که دولت سوئد با حکومت دیکتاتور ترکیه تصویب کرد را محکوم کنیم و اینکه حمایت کنیم از جنبش آزادیخواه و برابری‌طلب کورد."

او در گفتگوی با آرین‌تی‌وی، واکنش‌های دریافتی را عمدتا خوب بیان کرد و گفت: "متأسفانه دولت سوئد و سیاستمداران آن فراموش کرده‌اند در سال‌های اخیر با سخنرانی زیر همان پرچم‌ها از روژاوا حمایت کردند. از جنبش که هیچکس نتوانست مانند آن‌ها در برابر حرکت تروریستی داعش بایستد."

نماینده پارلمان سوئد، تحصن‌ها در اینباره را تأثیرگذار دانست و ضمن دعوت از مردم به شرکت در آنها گفت: دولت سوئد گرچه با ترکیه قرارداد بست اما تاکنون در عمل اقدامی در راستای آن انجام نداده است.

او ولی پاسخ رد و حکم به اخراج بسیاری از پناهجویان کورد را تأئید کرد و گفت: "ما تلاش می‌کنیم عملکرد دولت سوئد بدتر از شرایط فعلی نشود و از همکاری بیشتر با ترکیه جلوگیری کنیم."

دانیال ریاضت افزود:"متأسفانه برای دولت سوئد بسیار مهم است که در سازمان جنگجوی ناتو عضو شود و حقوق بشر و حق و حقوق مردم کورد و سایر آزادیخواهان خاورمیانه برای آنها مهمتر از عضویت در ناتو نیست."