از فرانسه به امرالی کارت‌پستال ارسال شد

کوردهای مقیم فرانسه برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کارت‌پستال ارسال کردند.

در شهر بوردو فرانسه، کوردستانیان با پیشگامی جامعه‌ی دمکراتیک کورد تجمع کردند و‌ در کارزار «ارسال ۱۰۰ هزار کارت‌پستال به امرالی» شرکت کردند و برای امرالی کارت‌پستال ارسال کردند.

جمعیت سیستم شکنجه‌ی امرالی را محکوم کردند و اعلام کردند: «برای آزادی رهبر آپو مبارزه را گسترش دهیم.»