برای پ.ک.ک ١٠ هزار امضا جمع کرد

عصمت تیمورترکان ساکن قبرس برای کمپین بین‌المللی «عدالت برای کوردها» ١٠ هزار امضا جمع‌‌آوری کرد. تیمورترکان می‌گوید:"روز روزِ صیانت از شرف و گریلاهاست."

عصمت تیمورترکان، میهن‌دوست کورد ساکن شهر لیماسول قبرس برای خارج کردن نام پ.ک.ک از 'لیست ترور' اتحادیه اروپا طی یک ماه ١٠ هزار امضا جمع‌آوری کرد.

'هر کورد باید با روح بسیج عمومی در کارزار جمع‌آوری امضا شرکت کند'

تیمورترکان به دلیل فشار و ظلم رژیم فاشیست ترکیه مجبور به ترک کوردستان شده و در قبرس ساکن می‌باشد. تیمورترکان گفت:"تقریبا ١٧ سال است با خانواده‌ام اینجا زندگی می‌کنم. همچنانکه می‌دانیم جنگ امحاگرانه جمهوری فاشیست ترک همچنان ادامه دارد. پ.ک.ک و گریلا مقاومتی حماسی را نشان می‌دهند. در چنین برهه‌ای تنها به این شیوه می‌توانم به برخودان خلقمان پاسخ داده باشم. زندگی روزانه من با جمع‌آوری امضا سپری می‌شود. امروز در کوه‌های کوردستان زنان و مردان کورد روز و شب خواب را بر خود حرام کرده و گرسنه و تشنه در مقابل دشمن برخودان می‌كنند. ما نیز باید به همین شیوه عمل کنیم. باور دارم که ما باید به هر کسی، به دوست و دشمن نشان دهیم که هر کورد لازم است با روحیه‌ی بسیج عمومی به کارزار جمع‌آوری امضا بپیوندد."

'در حضور پ.ک.ک تمامی کورد را هدف قرار داده‌اند'

تیمورترکان در رابطه با ممنوعیت‌ اعمال شده بر فعالیت‌های پ.ک.ک گفت:"البته در اینجاست که ریاکاری و تزویر اروپا آشکار می‌شود. همچنانکه می‌دانیم دولت آلمان برای اولین بار در سال ١٩٩٣ به بهانه قانون فعالیت جمعیت‌های پ.ک.ک را ممنوع اعلام کرد. سپس برخی کشورها این تصمیم را به مرحله اجرا گذاشتند. همچنین در ١٠ آگوست ١٩٩٧ اداره مبارزه با سازمان‌های تروریستی خارجی وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا نام پ.ک.ک را به لیست 'سازمان‌های تروریستی خارجی' افزود. اتحادیه اروپا در می ٢٠٠٢ به این تصمیم پیوست و سپس انگلستان و کشورهای دیگر نیز آنرا به اجرا گذاشتند. وقتی اتحادیه اروپا برای اولین بار این تصمیم را گرفت، فکر کنم برای ۶ ماه نام پ.ک.ک را قید نکرده بودند. با فشارهای جمهوری فاشیست ترکیه نام پ.ک.ک را به این لیست افزودند. اما پ.ک.ک در هیچکدام از این کشورها دست به فعالیت خشونت‌آمیز نزده است. وقتی پ.ک.ک را به این لیست افزودند در واقع به این معنی بود که تمامی ملت کورد را تروریست می‌بینند. این تصمیم اتحادیه اروپا بر مبنای سیاست‌های رژیم ترک، سیاست‌های یک دولت فاشیستی بود. همچنانکه می‌دانیم آنزمان سیاستمداران بسیاری دستگیر شده و مبالغ هنگفتی جریمه شدند. تلویزیون‌ها و رسانه‌‌ای کوردها در کشورهای اروپایی مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفتند."

تیمورترکان به توطئه بین‌المللی ١٩٩٨ نیز اشاره کرده و افزود:"پس از آنکه آمریکا پ.ک.ک را به لیست ترور افزود توطئه را به مرحله اجرا گذاشتند. تمامی این‌ اقدامات بصورت برنامه‌ریزی شده صورت گرفتند. در واقع می‌خواستند از طریق قانون به موجودیت ملت کورد خاتمه دهند و نسل‌کشی را به نتیجه برسانند. اما مقاومت تاریخی رهبر آپو در زندان امرالی و مبارزه پ.ک.ک در خارج بازی جمهوری ترکیه و تممی نیروهای بین‌المللی شریک فاشیست‌ها را بر هم زد."

'در مرحله دفاع از ناموس، شرف و موجودیت قرار داریم'

عصمت تیمورترکان خاطرنشان کرد که تمامی ملت کورد باید جمع‌آوری امضا را به عنوان وظیفه‌ای مقدس برای خود بدانند و با روح بسیج عمومی در این فعالیت جای گیرند. وی افزود:"هر نفسی که امروز می‌گیریم در سایه مبارزه رهبر آپو، پ.ک.ک و شهیدانمان است. ما در مقطع مرگ و زندگی قرار داریم. محافظت از پ.ک.ک و مبارزه آن شرافتمندانه‌ترین وظیفه این مرحله است. بیش از ۴ میلیون کورد در اروپا زندگی می‌کنند. هدف ما جمع‌آوری ۴ میلیون امضاست. این آکسیون ماه‌هاست ادامه دارد. تقویت برخودان گریلا وظیفه اساسی هر کدام از ماست. ما این مبارزه را به هدف تعیین شده می‌رسانیم و آنرا به قهرمانان خلق کورد پیشکش می‌‌کنیم. روز روزِ محافظت از ناموس، شرف و موجودیت خلق کورد است."