برگزاری مراسم گرامیداشت شهید کاراسونگور در گراتس

مراسم تسلیت و بزرگداشت شهید کاراسونگور کانیر‌ش که در منطقه متینا از مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسید با حضور خانواده وی در شهر گراتس برگزار شد.

مراسم تسلیت و بزرگداشت کاراسونگور کانیر‌ش (زبیر تیموراوغلو) که در 2 فوریه در متینا از مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسید در شهر گراتس اتریش برگزار شد.

 شهروندان بسیاری در مراسم گرامیداشت سازماندهی شده در مرکز جامعه دموکراتیک کوردها در گراتس شرکت کردند. خانواده کاراسونگور کانیرش تسلیت آنها را پذیرفتند.

این مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد شهدای آزاده کوردستان آغاز شد. در سخنانی که ایراد شدند؛ عزم مبارزه برای تحقق اهداف و آرزوهایش در مسیر شهید کاراسونگور بیان شد، خانواده شهید نیز به سخنرانی پرداختند. خانواده شهید که از همراهی شرکت‌کنندگان در روزهای سخت تشکر کرد، گفت: شهدا افتخار ما هستند.

مراسم با سردادن شعار «شهید نامرن» به پایان رسید.