برپایی غرفه علیه انزوا در برن سوئیس

در شهر برن پایتخت سوئیس اعضای جنبش جوانان انقلابی-ت‌ج‌ش و زنان جوان مبارز-تیکوژن برای تاکید بر انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان؛ غرفه برپا کردند.

با پیشاهنگی ت‌ج‌ش و تیکوژن در مخالفت با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد؛ عبدالله اوجالان در ایستگاه متروی شهر برن پایتخت سوئیس؛ غرفه‌ای برپا شد. در این غرفه؛ کتب و آثار رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با زبان آلمانی و انگلیسی و فرانسوی نمایش شد.

در این غرفه افرادی که به آن سرمی‌زدند را مطلع می‌کردند که از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ تاکنون هیچ اطلاعی درباره رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دست نیست و اجازه داده نمی‌شود خانواده و وکلایش با وی ملاقات کنند.