تصویر

در ایتالیا کنش‌های حمایت از روژاوا ادامه دارند

در شهر میلان با هدف حمایت از احداث سینمای عاموده، کنش‌های مختلفی انجام شد.

کنش‌های حمایتی در ایتالیا برای روژاوا

در مرکز فدراسیون آنارشیست در ایتالیا ‌(FAI) در شهر میلان به پیشاهنگی شبکه حمایت از کوردستان ‌(Rete Kurdistan Lombardia) یک کنش برای حمایت از شمال و شرق سوریه و روژاوا انجام شد.

با هدف حمایت از احداث سینمای عاموده، که در شهر عاموده احداث آن شروع شده است، پذیرایی نهار انجام شد.

سپس سارا لوکارونی در ارتباط با کتاب خود به نام ‌‌«فروغ شنگال»‌(La Luce di Şengal) که از قتل‌عام داعش علیه جامعه ایزدی پرده بر می‌دارد،‌ سخنرانی کرد.

پروفسور، فابریزو اَوا و روزنامه‌نگار و محقق، آلسیا مانزی درباره کار و کنش‌های سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک در شمال و شرق سوریه و تحولات اخیر، سخنرانی کردند. خلق با علاقه و اشتیاق فراوانی نسبت به این کنش نشان داد، این کنش تا ساعات شب ادامه پیدا کرد.

موزیسین ایتالیایی، فابیو مَرکوری بروی صحنه رفت و هنرنمایی کرد.