در هیوسدن-زولدر سعی کردند یک فرد کورد را به دلیل نشان دادن نماد پیروزی ترور کنند

در هیوسدن‌ زولدر واقع در منطقه‌ی لیمبرگ بلژیک یک فرد کورد از داخل ماشین خود نماد پیروزی را نشان داد و با حمله‌ی تعدادی نژادپرست به قصد کشت مواجه شد، با این حال تحقیقات از این فرد کورد آغاز شدە است.

براساس رسانه‌های بلژیک، بعدازظهر روز دوشنبه، در هیوسدن‌ زولدر اتفاق تازه‌ای رخ داده است، پلیس و رسانه‌ها در رابطە با تلاش برای ترور و حمله تحقیقات و بازخواست انجام ندادند، ولی بە کسی که در ماشین خود نماد پیروزی نشان داده بود، شلیک کردند.

براساس گزارش‌های دریافتی پس از نشان دادن نماد و علامت پیروزی، نژادپرست‌ها جمع شدند و به راننده حمله کرده‌اند و با وی برخورد فیزیکی انجام دادند.

گزارش شده است که پلیس‌های حاضر در منطقه به جای دستگیری و جلوگیری از حمله‌ی نژادپرست‌ها، برای مدتی راننده را دستگیر کرده‌اند. پلیس شکایت رسمی از این راننده را آماده کرده‌ و به دادگاه خواهند فرستاد.

در ۲۴ مارس نیز در شهر هیوسدن-زولدر به تعدادی کورد که اکثرا اهل روژآوای کوردستان بودند، توسط نژادپرست‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) و حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) حمله شد. در این حمله ده‌ها شهروند کورد با تهدید سوزانده شدن مواجه شدند و چند نفر مجروح شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.