دولت ترکیه در حال پی‌ریزی و اجرای نقشه‌های کثیف در بلژیک است

جنبش فرهنگ و هنر کوردها در اروپا با بیان اینکه دولت ترکیه در تلاش است طرحی کثیف را در اروپا و بلژیک به اجرا درآورد، از مردم خواست در قبال خرابکاری‌های خونسرد بوده و واکنش دموکراتیک نشان دهند.

بیانیه هنرمندان علیه حمله بلژیک

در بیانیه کتبی زحمتکشان جنبش فرهنگ و هنر کوردها در اروپا آمده است: «دولت ترکیه می‌خواهد نقشه کثیفی را برای ایجاد فضای درگیری در اروپا اجرا کند. حملات فاشیستی که توسط دولت ترکیه در بلژیک و تقریباً در بسیاری از مراکز اروپا تشدید شده است، همچنان در حال افزایش است.»

در این بیانیه همچنین آمده است:

«دولت ترکیه و رژیم نژادپرست اردوغان که علیرغم استفاده از انواع سلاح‌ها علیه مبارزات عادلانه و مشروع مردم ما نتوانستند به نتایجی که می‌خواستند دست یابند، بار دیگر با فعال کردن تبهکاران خود مثل همیشه سعی در جرم‌انگاری مردم کورد در اروپا دارند.

در راستای این طرح؛ گروه های تبهکار نژادپرست ضد کورد که از طریق شبکه‌های اطلاعاتی دولت ترکیه سازماندهی شده بودند به خانواده‌های کورد غیرنظامی و بی‌دفاع حمله کردند و می‌خواستند مردم ما را زنده زنده بسوزانند.

رژیم اردوغان از یک سو قصد دارد به مردم ما که کاری جز دفاع از خود در برابر این وحشیگری انجام نداده است برچسب تروریستی بزند و از سوی دیگر با ایجاد گروهای تبهکاری شبه‌نظامی در وسط اروپا، با حمله به مردم کورد، فضای درگیری با جوانان کورد ایجاد کند و اینگونه مبارزات برای آزادی و دستاوردهایش را ناکام بگذارد.

به عنوان هنرمندان کورد، موضع ما روشن است. واکنش مردم، جوانان و نهادهای ما درست و بجاست. هر کجا هستیم مثل هر فرد کورد ما از مواضع مشروع و دموکراتیک خود در برابر نقشه‌های کثیف دولت ترکیه و تبهکارانش دست نخواهیم کشید.»

"تا زمانی که رهبر آپو آزاد نشود..."

در این بیانیه ضمن فراخواندن مردم، به موارد زیر اشاره شده است:

«مردم و دوستان ما که در نوروز ۲۰۲۴ شرکت کردند، بار دیگر اعتماد و حمایت خود را از رهبر و مبارزات ما ابراز کردند و به دوستان و دشمنان اعلام کردند که جز آزادی مطلق چیزی را نمی‌پذیرند. همه به ویژه دولت ترکیه و رژیم اردوغان، این پیام را دریافت کرد، خشم آنها به همین دلیل است، اما از این راه بازگشتی وجود ندارد؛ کاروان آزادی متوقف نخواهد شد و تا زمانی که رهبر آپو آزاد نشود و دولت استعمارگر ترکیه از کشورمان حذف نشود، به رشد خود ادامه خواهد داد.

"بیایید به روش‌هایی غیر از واکنش دموکراتیک متوسل نشویم"

از سوی دیگر؛ برای حفاظت از دستاوردهای مبارزات خود، وظیفه و مسئولیت ماست که با نگرشی که در دام تحریکات دولت ترکیه و تبهکاران آن نیفتیم، شور و شوق دولت ترکیه و رژیم اردوغان را در گلویش خفه کنیم رفتار نماییم و اینکه اجازه ندهیم کسی مبارزه عادلانه و مشروع ما را جرم‌انگاری کند.

به همین خاطر؛ ما از مردم و به ویژه جوانان‌مان می‌خواهیم که به هیچ راه و روشی غیر از واکنش مشروع و دموکراتیک اجازه ندهند و خارج از بیانیه‌های رسمی عمل نکنند.

"تروریست واقعی دولت ترکیه است"

این فراخوان و خواست آشکار ما از مقامات بلژیکی است: تبهکاران و گروه‌های شبه‌نظامی که از سوی اردوغان و هاکان فیدان هدایت می‌شوند می‌خواستند بدون توجه به مسن‌بودن، غیرنظامی، زن یا کودک بودن آنها مردم ما را که تحت حمایت دولت بلژیک هستند زنده زنده بسوزانند. ده‌ها نفر از مردم ما توسط تبهکاران دولت ترکیه مجروح شدند و صدها نفر مورد خشونت نژادپرستانه قرار گرفتند. مقامات بلژیکی که وظیفه جلوگیری از این حملات را داشتند، برای مدت طولانی در کنار آن ایستادند و آنچه را که اتفاق افتاد مشاهده کردند و سپس مردم کورد و مبارزه آنها را با برچسب "تروریسم" که توسط دولت ترکیه به اروپا دیکته شده بود، مقصر دانستند. ما این را قبول نداریم. مبارزه مردم برای آزادی و دموکراسی نمی‌تواند «تروریسم» باشد. تروریسم ممنوعیت زبان، هویت، فرهنگ و هنر مردم است. آنچه تروریسم است، اشغال سرزمین‌هایی است که به خود او تعلق ندارد. آنچه تروریسم است تغذیه گروه‌های تبهکاران شبه‌نظامی است. یعنی طرفداری و حمایت از داعش که همان تروریسم است! به همین خاطر؛ ما از مقامات بلژیکی می‌خواهیم که از مردم ما محافظت کنند و رژیم اردوغان و تبهکارانش را که به جان و مال مردم ما چشم دوخته‌اند، به عدالت بسپارند.»