فَد-کورد خواستار شرکت در راهپیمایی در برلین شد

فَد-کورد گزارش داد که به دلیل ممنوعیت ۳۰ ساله پ‌ک‌ک که منبع قانونی ندارد، نهادهای کوردستان و هزاران کورد در آلمان جرم‌انگاری شدند. فَد-کورد برای شرکت در راهپیمایی آخر هفته در برلین فراخوان داد.

فدراسیون کوردستان آزاد در شرق آلمان (فَد-کورد ) بیانیه‌ای برای راهپیمایی ۱۸ نوامبر در برلین منتشر کرد که برای رفع ممنوعیت پ‌ک‌ک برگزار می‌شود.

در این بیانیه اعلام شده است که جنبش آزادی کورد پ‌ک‌ک در راستای ساختن یک زندگی شرافتمندانه با پارادایم دموکراتیک، اکولوژیک و آزادی زنان به همه مردم خدمت می‌کند و گفته شده است که در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳ به دستور مانفرد کانتر وزیر کشور آلمان فعالیت آن ممنوع شد و به مدت ۳۰ سال به دلیل این ممنوعیت، موسسات کوردستان و هزاران کورد در آلمان جرم‌انگاری شدند.

در این بیانیه آمده است که این ممنوعیت به دور از موازین قانونی و دارای تعارضات بزرگ و تصمیمی سیاسی است.

در این بیانیه همچنین آمده است، هم تصمیم در مورد دوسلدورف و هم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد این موضوع نشان می‌دهد که دولت آلمان در این ممنوعیت بی‌عدالتی کرده است و از دولت آلمان خواسته است که از مردم کورد و پ‌ک‌ک عذرخواهی کند و فوراً ممنوعیت را لغو کند.

در پایان این بیانیه، از خلق کورد ، دوستان کورد، نهادهای دموکراتیک، اتحادیه‌های کارگری و افراد آزاد خواسته شد تا در راهپیمایی مرکزی آلمان در ۱۸ نوامبر ساعت ۱۱:۰۰ در برلین اورانین پلاتز شرکت کنند و به این بی‌عدالتی پایان دهند.