فعالان در هیلبرون پیشاهنگی کارزار را در آلمان بر عهده دارند

رئیس مشترک کُن-مَد از فعالان اعتصاب غذا که از اول فوریه به صورت دوره‌ای ادامه دارد دیدار کرد و گفت: «می‌توانم بگویم که فعالان اعتصاب غذا در هیلبرون پیشاهنگی این کارزار را در آلمان بر عهده دارند.»

در شهر هِیلبرون آلمان با هدف آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حمایت از تحصن عدالت در ترکیه و کوردستان، اعتصاب غذا از اول فوریه آغاز شده و تا ۱۵ فوریه ادامه خواهد داشت.

این اعتصاب در مرکز جامعه دموکراتیک کورد در هیلبرون آغاز شد و هر سه روز یک بار به صورت دوره‌ای ادامه خواهد یافت. افراد زیادی هر روز به دیدار فعالان می‌روند.

رئیس مشترک کُن-مَد، کرم گوک نیز با اعتصاب کنندگان دیدار کرد

کرم گوک به تاثیر اعتصاب غذا در هیلبرون بر جامعه کوردهای آلمان اشاره کرد و گفت: «می‌توانم بگویم که اعتصاب غذا در هیلبرون پیشاهنگی این کارزار را بر عهده دارد. با شروع این اعتصاب تحرکات زیادی در آلمان به وجود آمده و حتی بیشتر هم شده است. می‌توانم بگویم آلمان اکنون در اروپا پیشتاز است. راهپیمایی‌هایی در مانهایم و کیل آغاز شد. همچنین راهپیمایی‌ها و جلسات زیادی در آلمان برگزار می‌شود. حتی در برخی شهرها جلسات سه بار برگزار شدند. بعضی چیزها هم هستند که نمونه و نماد هستند، به همین دلیل می‌خواهم به فعالان این اعتصاب بگویم که چنین نقش و رسالتی را انجام می‌دهند.»