فیلم حمله رخ داده شده در پاریس منتشر شد

در تصاویر ضبط‌شده مربوط به حمله‌ی امروز در پاریس برخلاف آنچه گفته می‌شد، آشکار گشت که فرد متجاوز توسط مغازه‌دار آرام میگردد و پلیس بسیار دیر به محل حادثه میرسد.

تصاویر جدیدی از مورد حمله قرار دادن کوردها در پاریس پایتخت فرانسه منتشر شد این فرد مسلح ابتدا به مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا، حمله برد سپس به یک رستوران متعلق به کوردها و سرانجام به یک آرایشگاه در همان کوچه حمله کرد.

 بر طبق تصاویر ضبط شده از دوربین منزل رو به روی محل وقوع جرم حمله با یک اسلحه صورت گرفته است و چند گلوله شلیک شده و مشتریان خود را در پشت سالن پنهان میکنند، در همان لحظه یک نفر فرار میکند و بقیه به  شخص مسلح حمله و وی را خلع سلاح می‌کنند.

تصاویر گویای این است که یک شخص از ناحیه شکم زخمی میشود ، به پلیس اطلاع داده میشود که شخص متجاوز توسط مردم دستگیر شده است. اما طبق تصاویر دیده شده که فرد متجاوز توسط مغازه‌دار آرام میگردد و پلیس بسیار دیر به محل حادثه میرسد.